POSLEDNÍ DVĚ STAVEBNÍ PARCELY

Z osmi pozemků určených k výstavbě rodinných domů k trvalému bydlení jsou volné již jen dva. Máte-li zájem postavit si svůj dům v této hezké lokalitě na jižným svahu Vinného vrchu, určitě neváhejte. Podle původního plánu budou pozemky do konce letošního roku kompletně zainvestované a připravené pro výstavbu rodinných domů k trvalému bydlení. To je také hlavní cíl této investiční akce – podpora výstavby bydlení pro mladé lidi. Všechny pozemky budou kompletně zasíťované (voda, kanalizace, elektřina, plyn i telefonní rozvody) a připravené k výstavbě. Cena je velice příznivá (400 Kč/m2 + DPH). Bližší informace získáte na radnici.

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Pravidelný páteční svoz komunálního odpadu bude od počátku září prováděn v čtrnáctidenním intervalu vždy v liché týdny. Svozy se uskuteční: 2.9., 16.9. atd.

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr prodat a bezúplatně nabýt nemovitost v k.ú. Rovná, Opálka a Strážov na Šumavě je zde.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 1. září bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod. 

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Strážov, že v termínu srpen 2016 - březen 2017 bude v této oblasti prováděna stavba, která řeší demontáž části venkovního vedení NN a následná pokládka zemního kabelu NN včetně opětovného připojení stávajících odběratelů, dle projektu vypracovaného společností ProjektEL, s.r.o. Oznámení a mapka je zde.

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MěÚ Strážov pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016, je zde

MOŽNOST DOTACE PRO SPOLKY

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací. Podpořeny budou spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity. Bližší informace o možnosti podání žádostí jsou zde.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Vzhledem k většímu množství vytěženého palivového dřeva je možné objednat dodávku tohoto dřeva u lesníka městských lesů - tel. 602 249 611. Cena je stále 500,- Kč za prostorový metr dřeva + 15% DPH včetně dovozu majitelům nemovitostí na Strážovsku. 

TURNAJ VE VOLEJBALU - 4.9.

Na koupališti ve Strážově se uskuteční v neděli 4.9. od 8.30 hod. turnaj smíšených šestičlenných družstev v rekreačním volejbalu. Pozvánka je zde.

ZKD VITEŇ - DOVOLENÁ

Prodejna ZKD Viteň oznamuje, že od 22. do 28.8. bude mít dovolenou.

USNESENÍ, ČTVRTEK 28. ČERVENCE 2016

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 28. července 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

ODEZVY ŽELEZNÉHO HASIČE

V sobotu 13. srpna 2016 se ve Strážově konal další ročník "železného hasiče". Jednalo se o poslední závod třetího ročníku Šumavské ligy v hasičském vytrvalostním a silovém víceboji. Fotografie Jiřího Jiříka jsou zde, fotografie a článek Klatovského deníku je zde.

INFORMACE O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Oznamujeme, že v nejbližších dnech bude předáním staveniště zahájena realizace stavební akce spočívající v přeložce veškerého vzdušného elektrického vedení v ulici od náměstí za sokolovnu, v Židovské ulici a v přilehlých uličkách do země. V ulici od náměstí k sokolovně bude navíc souběžně probíhat rekonstrukce kanalizace a vodovodu, na kterou naváže výstavba nové komunikace a chodníků. Podrobnější oznámení je zde.

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ

Místní knihovna ve Strážově oznamuje, že od 15.8. do 2.9. bude z důvodu dovolené zavřeno. 

USNESENÍ, ČTVRTEK 7. ČERVENCE 2016

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 7. července 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

VÝSTAVA - HISTORIE STRÁŽOVSKÉHO KRAJKÁŘSTVÍ

Město Strážov Vás zve na výstavu "HISTORIE STRÁŽOVSKÉHO KRAJKÁŘSTVÍ" věnovanou 120. výročí založení krajkářské školy ve Strážově. Expozice bude otevřena od 1.8.2016 do 20.9.2016 v budově bývalé spořitelny denně od 9.00 do 16.00 hod. 

USNESENÍ, ČTVRTEK 9. ČERVNA 2016

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 9.6.2016 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově

ČERVNOVÉ ČÍSLO OBČASNÍKU

Elektronická verze červnového čísla Strážovského občasníku je ke stažení zde.

SOUTĚŽ PRO MLADÉ CESTOVATELE

Léto a prázdniny jsou časem výletů a cestování, proto jsme v této souvislosti připravili pro všechny naše malé čtenáře ve věku do patnácti let prázdninovou soutěž. Účast je velice jednoduchá, neboť stačí, když nám poštou pošlete klasický pohled z Vašich výletů. Nemusí to být z druhého konce světa, stačí například z letního tábora, z prázdninového pobytu u babičky či jednodenního výletu po Šumavě. Tři vylosovaní autoři pozdravů budou oceněni pěkným dárkem. Uzávěrka soutěže je 30. srpna 2016. Pohledy posílejte na adresu: Městský úřad Strážov, Strážov 71, 34021 Janovice n. Úhl. a nezapomeňte uvést své jméno a adresu trvalého bydliště. Šťastnou cestu!

Dovolená 2016

MUDr. Novotná Jarmila. Praktická lékařka pro děti a dorost informuje.

Nové články zde

Archiv zde

Počet článků: 80  Stránka: 

0 1 2 3 4 

POSLEDNÍ DVĚ STAVEBNÍ PARCELY

Z osmi pozemků určených k výstavbě rodinných domů k trvalému bydlení jsou volné již jen dva. Máte-li zájem postavit si svůj dům v této hezké lokalitě na jižným svahu Vinného vrchu, určitě neváhejte. Podle původního plánu budou pozemky do konce letošního roku kompletně zainvestované a připravené pro výstavbu rodinných domů k trvalému bydlení. To je také hlavní cíl této investiční akce – podpora výstavby bydlení pro mladé lidi. Všechny pozemky budou kompletně zasíťované (voda, kanalizace, elektřina, plyn i telefonní rozvody) a připravené k výstavbě. Cena je velice příznivá (400 Kč/m2 + DPH). Bližší informace získáte na radnici.

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Pravidelný páteční svoz komunálního odpadu bude od počátku září prováděn v čtrnáctidenním intervalu vždy v liché týdny. Svozy se uskuteční: 2.9., 16.9. atd.

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr prodat a bezúplatně nabýt nemovitost v k.ú. Rovná, Opálka a Strážov na Šumavě je zde.

Program utkání SK Strážov - podzim 2016

                                                                                                   Rozlosování podzim 2016

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 1. září bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod. 

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Strážov, že v termínu srpen 2016 - březen 2017 bude v této oblasti prováděna stavba, která řeší demontáž části venkovního vedení NN a následná pokládka zemního kabelu NN včetně opětovného připojení stávajících odběratelů, dle projektu vypracovaného společností ProjektEL, s.r.o. Oznámení a mapka je zde.

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MěÚ Strážov pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016, je zde

MOŽNOST DOTACE PRO SPOLKY

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací. Podpořeny budou spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity. Bližší informace o možnosti podání žádostí jsou zde.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Vzhledem k většímu množství vytěženého palivového dřeva je možné objednat dodávku tohoto dřeva u lesníka městských lesů - tel. 602 249 611. Cena je stále 500,- Kč za prostorový metr dřeva + 15% DPH včetně dovozu majitelům nemovitostí na Strážovsku. 

PŘERUŠENÍ PITNÉ VODY - STRÁŽOV 22.8.

Oznamujeme, že v pondělí 22. srpna od 8.00 do 15.00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v následujících lokalitách: od náměstí k sokolovně, bytovky pod sokolovnou a rodinné domy za sokolovnou. 

TURNAJ VE VOLEJBALU - 4.9.

Na koupališti ve Strážově se uskuteční v neděli 4.9. od 8.30 hod. turnaj smíšených šestičlenných družstev v rekreačním volejbalu. Pozvánka je zde.

ZKD VITEŇ - DOVOLENÁ

Prodejna ZKD Viteň oznamuje, že od 22. do 28.8. bude mít dovolenou.

USNESENÍ, ČTVRTEK 28. ČERVENCE 2016

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 28. července 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve čtvrtek 18.8. odpoledne a v pátek 19.8. celý den nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

TÁBORÁK - 22.8.

Členové klubu ZP a senioři ve Strážově přijďte v pondělí 22.8.2016 v 18.00 hod. na hřiště. Bude zde táborák, hudba zajištěná, špekáčky a dobrou náladu vezměte s sebou. 

Video nebo foto odkaz

POZVÁNKA NA MASOPUST

Více informací zde

PRŮZKUM STRÁŽOVSKÉHO PODZEMÍ (autor J. Kodym)

Více informací zde

Jubilant Zdeněk Paveza

Více informací zde

Studio stream

Brno, věž 2016 2016

Větší rozlišení obrazu

Počasí

Počasí

Poskytnuté informace

POSKYTNUTÁ INFORMACE 2/2016

Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. je zde.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací je zde.

Více informací zde

Archiv zde

Dokumenty

FORMULÁŘ-ŽÁDOST O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU

Formulář - Žádost o vydání matričního dokladu je zde.

DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK S TRVALÝM POBYTEM NA OHLAŠOVNĚ

Město Strážov nepřebírá korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny - Strážov 71. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. Město Strážov není ze zákona povinno takovou korespondenci přebírat a uchovávat.

Doporučujeme občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, aby doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou.

Více informací zde

Archiv zde