Archiv stránek

VÝLOV MUCHKOVIC RYBNÍKA

Sbor dobrovolných hasičů Strážov pořádá v sobotu 11. listopadu 2017 výlov Muchkovic rybníka s možností zakoupení ryb pro veřejnost. 

NOČNÍ ORIENTAČNÍ BĚH

Pátý ročník nočního orientačního běhu po Strážově a jeho okolí se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu 2017. Bližší informace jsou zde.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve středu 15.11. a ve čtvrtek 16.11. nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna. 

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí - č.j. ŽP/15675/17, vydává následující rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení, které je zde.

NAŘÍZENÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, rozhodla o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních - č. j. SVS/2017/129411-P, při výskytu a k tlumení nebezpečné nákazy tularémie zajíců, která je zde.

BOWLING 15.11.

Členové klubu zdravotně postižených a senioři ve Strážově zvou na turnaj v bowlingu. Sejdeme se 15.11.2017 v 10,30 hod. v restauraci Na Střelnici v Klatovech. Oběd je možné domluvit na místě. Všichni jste srdečně zváni, budou i ceny. 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - 4.11.

Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 4. listopadu ze sběrného dvora v Káclinku. Odpad musí být ve sběrném dvoře uložen nejpozději do 9.00 hod. Svoz velkoobjemového odpadu  bude probíhat v Káclinku před garážemi autobusů ve Strážově v sobotu 4. listopadu od 8.00 hod. do naplnění kontejneru. Letáček je zde.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že v pátek 3. listopadu celý den nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

MOŽNOST DOTACE PRO MÍSTNÍ SPOLKY

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2017. Podpořeny budou spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity, žádosti jsou přijímány do 10. listopadu 2017. Je možné žádat podporu na výdaje uskutečněné od 1.1. do 16.12.2017. Bližší informace o možnosti podání žádostí jsou zde.

ZKD STRÁŽOV

Oznamujeme, že prodejna ZKD Strážov bude v sobotu 28. října, tedy v den státního svátku, zcela uzavřena.

ZVEŘEJNĚNÍ - PRONÁJEM POZEMKŮ

Záměr města pronajmout 3 části pozemků v katastrálním území Víteň o celkové výměře 3166 m2 je zde.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí školní jídelny. Veškeré bližší informace a podmínky jsou zde

KNIHOVNA - VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁLKŮ

Místní knihovna ve Strážově - Junior klub zve děti, mládež, rodiče i prarodiče na tvořivé odpoledne. Výroba vánočních ozdob z korálků se uskuteční v pondělí 23. října 2017 od 15.00, od 16.00 a od 17.00 hod. v Místní knihovně ve Strážově, která proběhne v rámci Dne otevřených dveří Junior klubu. Je určen pro věkovou skupinu dětí od 6 do 15 let. S sebou: pracovní oděv, 50,- Kč na materiál/kus, pokud si budete chtít udělat více jak 2 ozdoby. Dvě ozdoby vám budou hrazeny z dotačního programu Plzeňského kraje. Přihlásit se můžete do 20.10.2017 emailem: knihovna@strazov.cz, telefonem: 376 382 338 nebo osobně v knihovně. Při přihlašování, prosím, uvádějte čas. Počet přihlášených bude přizpůsoben kapacitě knihovny. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Plzeňského kraje. 

KNIHOVNA - PŘEDNÁŠKA - 18.10.

Místní knihovna a Senior klub ve Strážově vás zvou do knihovny na cestopisnou přednášku Nový Zéland - Severní ostrov. Přednáška se uskuteční 18.10.2017 od 9.00 hod. Filmovým dokumentem vás provede Jana Dvorská a Miloš Kašpar. 

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v úterý 17.10. bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod. 

OPÁLECKÝ ŠACH

Juniorská i hlavní kategorie turnaje Opálecký ŠACH 2017 se uskuteční v sobotu 14. října od 9.00 hod. "U Mařenky" na Opálce.

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Informace o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je zde.

KNIHOVNA-TVOŘIVÉ ODPOLEDNE 9.10.

Papírový anděl: Pod tímto sloganem připravila Místní knihovna ve Strážově tvořivé odpoledne pro děti, mládež, rodiče i prarodiče. Výroba anděla se uskuteční v pondělí 9.10.2017 od 15.00, od 16.00 a od 17.00 hodin v Místní knihovně ve Strážově. Přijďte si vytvořit anděla ze starých knih, který ve vašem interiéru vykouzlí úžasnou atmosféru. Není nutné se přihlašovat, můžete přijít kdykoli ve výše uvedených časech. Tvořivé odpoledne probíhá v rámci Týdne knihoven 2017. S sebou: pracovní oděv.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve středu 4.10. nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

ZKD STRÁŽOV

ZKD Strážov oznamuje, že ve čtvrtek 28.9. bude z důvodu státního svátku prodejna zavřena. 

KADEŘNICTVÍ - V.VAŇKOVÁ

P. V. Vaňková oznamuje, že v pátek 29.9. bude v kadeřnictví z důvodu čerpání dovolené zavřeno. 

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v úterý 3. října bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze dopoledne od 8.00 hod. do 10.30 hod. 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

2. října 2017 bude v Místní knihovně ve Strážově v 9.00 hod. zahájen zimní semestr 2017/2018 VU3V. Ve studijním programu "Svět okolo nás" bude probíhat semestrální kurz Umění rané renesance v Itálii. Přihlásit se mohou i noví posluchači. Další informace najdete na knihovna.strazov.cz.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že v pátek 29. září nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o veřejném projednání - MěÚ Klatovy oznamuje konání veřejného projednání návrhu územního plánu Strážov, které se bude konat dne 1.11.2017 od 10 hod. v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 na MěÚ v Klatovech. Veřejná vyhláška je zde.

ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Pozvánka na první zasedání pro členy okrskové volební komise je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 4.10. BRTÍ, STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Brtí a v části Strážova, v termínu 4.10.2017 od 7.30 hod. do 15.30 hod. Ve Strážově jsou to tyto lokality: náměstí od MěÚ směrem k rybníku vše, zdravotní středisko, obě školy, ulice směr na Viteň, ulice pod školou, ulice vedle obou škol, Jablečná ulice, Večerka.  ZKD bude otevřeno. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku. 

UPOZORNĚNÍ

Firma ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje: k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství vydává: Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - a) nařízení zastavení jiných těžeb než nahodilých a b) zpracování těžeb nahodilých je zde.

ZAHÁJENÍ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Město Strážov oznamuje veřejnosti - Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Stavba nové lakovny" je zde.

PODZIMNÍ VÝLET - 27.9.

Členové klubu zdravotně postižených a senioři ve Strážově! Dne 27.9.2017 se uskuteční malý podzimní výlet na hrad Švihov a na zámek do Červeného Poříčí. Odjezd autobusu je z náměstí v 9.00 hod., oběd je ve Švihově. Návrat okolo 16.00 hod., cena je 100,- Kč bez vstupného. Přihlásit se můžete na tel.č.: 606 672 450, e-mail: pajerovaucto@seznam.cz, nebo osobně p. Pajerová, Strážov 344. 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva města Strážov se bude konat ve čtvrtek 21. září 2017 od 19.00 hod. na radnici. Pozvánka s programem je zde.

MALOVÁNÍ NA TEXTIL - KNIHOVNA 18.9.

Pod tímto sloganem připravila Místní knihovna ve Strážově tvořivé odpoledne pro děti, mládež, rodiče i prarodiče. Malování na textil - originální tričko, se uskuteční v pondělí 18.9. 2017 od 15.00, od 16.00 a od 17.00 hod. v Místní knihovně ve Strážově. S sebou: pracovní oděv, bavlněné tričko (na barvě nezáleží, alespoň jednou vyprané bez aviváže). Přihlásit se můžete do 13.9.2017 emailem: knihovna@strazov.cz, telefonem: 376 382 338 nebo osobně v knihovně. Při přihlašování, prosím, uvádějte čas. Max. počet osob na jeden kurz je 9.

STRÁŽOVSKÁ PODZIMNÍ POUŤ 9.-10.9.

Strážovská podzimní pouť se uskuteční o víkendu 9. - 10. září 2017 a bude i letos doprovázena množstvím zajímavých akcí. Jejich podrobný přehled je uveden v příloze. 

ZÁMĚR KOUPIT A SMĚNIT NEMOVITOSTI

Město Strážov zveřejňuje před projednáním na zasedání zastupitelstva záměr koupit a směnit nemovitosti. Dokument zveřejnění je zde.

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MěÚ Strážov pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21. října 2017 je zde

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 19.9.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v lokalitě: Javoříčko, Kněžice a Lukavice v termínu 19. září od 7.30 hod. do 16.30 hod. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 20.9.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v lokalitě: Horní Němčice a Mladotice v termínu 20.9.2017 od 7.30 hod. do 16.30 hod. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v pátek 8. září bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze dopoledne od 8.00 hod. do 10.30 hod. 

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR - ZKOUŠKA

Ve středu 6. září se uskuteční od 18.00 hod. v hostinci U Zlatého jelena zkouška pěveckého sboru. Jedná se o zkoušku k vystoupení na akci "slavnostní žehnání novému hasičskému autu", které se uskuteční v neděli o pouti 10. září. 

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v úterý 5. září bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod. 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - TECHNICKÝ PRACOVNÍK MĚSTA

Rada města Strážov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Technický pracovník města - údržbář". Bližší informace jsou zde.

KNIHOVNA - VÝROBA NÁRAMKU S PŘÍVĚSKY

Místní knihovna ve Strážově připravila tvořivé odpoledne pro děti, mládež, rodiče i prarodiče, které se uskuteční v pondělí 4.9.2017 od 15.00 hod. do 18.00 hod. Není nutné se přihlašovat, můžete přijít kdykoli ve výše uvedeném čase.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ - 2.9. STRÁŽOV

SDH Strážov pořádá v sobotu 2. září od 13.00 hod. na hasičském hřišti soutěž Pošumavská hasičská liga v požárním sportu. Následně se vítězné týmy utkají o pohár starosty Města Strážov. Všichni jsou srdečně zváni!

TÁBORÁK - 28.8.

Členové klubu ZP a senioři ve Strážově, nezapomeňte přijít v pondělí 28.8.2017 v 17.00 hod. na hřiště. Bude zde táborák, hudba je zajištěna, špekáčky si vezměte s sebou. Těšíme se na Vás. 

POČET ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise do Parlamentu České republiky je zde.

ZAHORČICKÝ SPECIÁL - 19.8.

Sbor dobrovolných hasičů Zahorčice si Vás dovoluje pozvat na 4. ROČNÍK SOUTĚŽE ZAHORČICKÝ SPECIÁL. Soutěž se koná v sobotu 19.8.2017 od 16.00 hod. v prostorách před hasičskou zbrojnicí v Zahorčicích. Občerstvení je zajištěno. Plakát je zde.

ŽELEZNÝ HASIČ - 19. SRPNA VE STRÁŽOVĚ

SDH Strážov ve spolupráci s městem Strážov Vás srdečně zvou na soutěž v hasičském silovém víceboji. Soutěž se uskuteční v sobotu 19.8. na náměstí od 10.00 hod. Jedná se o poslední závod čtvrtého ročníku Šumavské ligy v hasičském vytrvalostním a silovém víceboji. Po závodě bude vyhlášení výsledků celé ligy. 

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve čtvrtek 17.8. odpoledne a v pátek 18.8. celý den nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

UZAVÍRKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

V pondělí 14. srpna 2017 od 9.00 do 15.00 hod. bude uzavřena místní komunikace z Krotějova přes Čepici do Zahorčic.

PĚŠÍ POUŤ Z NÝRSKA DO STRÁŽOVA

V kostele sv. Jiří ve Strážově uctíváme ostatky krve svatého papeže Jana Pavla II., a proto si Vás dovolujeme pozvat na druhou pěší pouť z Nýrska do Strážova ke Svatému Janu Pavlu II., která se uskuteční v úterý 22. srpna 2017 od 15.00 hod. Program a bližší informace jsou v článku.

TOPOGRAFICKÉ PRÁCE PRO AKTUALIZACI ZABAGED

Zeměměřický úřad oznamuje o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2017. Informace je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 23.8. BOŽTĚŠICE

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Božtěšicích v termínu 23.8.2017 od 7.30 hod. do 18.30 hod. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 23.8. VITEŇ

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie ve Vitni v termínu 23.8.2017 od 7.30 hod. do 18.30 hod. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku. Prodejna ZKD bude otevřena.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ - KOVODRUŽSTVO STRÁŽOV

Kovodružstvo, v.d. Strážov přijme od září 2017 pracovnici na pozici - uklízečka administrativní budovy. Pracovní doba 2 dny v týdnu od 14.00 hod. do 20.00 hod. Bližší informace na tel. č. 373720213, 376392451 - Bouberlová Libuše. 

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve čtvrtek 3.8., ve čtvrtek 10.8., ve čtvrtek 17.8. a ve čtvrtek 24.8. nebude odpoledne ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

ZKD VÍTEŇ

Prodejna ZKD ve Vítni bude uzavřena ve dnech 2. srpna (středa), 3. srpna (čtvrtek) a 5. srpna 2017 (sobota).

PRODEJ POZEMKU VE STRÁŽOVĚ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Klatovy vyhlašuje výběrové řízení na zjišťování zájemců o koupi majetku státu. Předmětem výběrového řízení je pozemek p. č. 461/1 v k.ú. Strážov na Šumavě. Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. PKT/19/2017 a jeho podmínkách je zde. Zkrácené Oznámení je zde.

DOČASNÁ ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY POŠTY

Z důvodu čerpání dovolené bude od 7. do 28. srpna 2017 omezena provozní doba České pošty s.p. ve Strážově. Otevřeno bude následujícím způsobem:
Pondělí: 11.30 - 17.00 hod.
Úterý: 7.00 - 12.30 hod.
Středa: 11.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek: 7.00 - 12.30 hod.
Pátek: 11.30 - 17.00 hod.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška - Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Oldřichovice u Děpoltic je zde.

OZNÁMENÍ - KADEŘNICTVÍ

V kadeřnictví Vladislavy Vaňkové bude od 31.7. - 4.8. z důvodu dovolené zavřeno. 

TURNAJ V KUŽELKÁCH - ZAHORČICE

V sobotu 5. srpna se uskuteční od 14.00 hod. turnaj v kuželkách u hasičské zbrojnice v Zahorčicích. 

MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA - 6.8. VITEŇ

V neděli 6. srpna od 14.00 hod. se na venkovním parketu u hasičské zbrojnice ve Vitni uskuteční odpolední čaj s "Malou muzikou Nauše Pepíka"

KNIHOVNA - DOVOLENÁ

Místní knihovna ve Strážově bude od 20. 7. do 28. 7. uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

POZVÁNKA NA TÁBORÁK

Zveme členy klubu ZP a seniory ve Strážově v pondělí 24.7.2017 od 17.00 hod. na hřiště, kde se uskuteční táborák. Hudba je zajištěna, špekáčky a ceny do slosování vezměte s sebou. 

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 31.7. ČESKÉ HAMRY

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Českých Hamrech v termínu 31.7.2017 od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve čtvrtek 13. července odpoledne nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

ZKD STRÁŽOV

ZKD Strážov oznamuje, že ve dnech 5.7.-6.7. bude místní prodejna zavřena.

OZNÁMENÍ - KADEŘNICTVÍ

V kadeřnictví Vladislavy Vaňkové bude od 3.7. - 7.7. z důvodu dovolené zavřeno.

KABÁT REVIVAL - VITEŇ 1.7.

SDH Viteň zve srdečně všechny na zábavu skupiny KABÁT REVIVAL, která se uskuteční v sobotu 1.7.2017 od 21.00 hod. na parketu ve Vitni.

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ AKCE

Informace o termínu konání akce je zde.

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Pravidelný páteční svoz komunálního odpadu bude v červenci a srpnu opět každý týden.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 29. ČERVNA 2017

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 29. června 2017 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v úterý 27.6. bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod. 

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že od 3. do 7. července (včetně) nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

PODVRAŤÁCI - 24.6. KOUPALIŠTĚ

Srdečně zveme veřejnost v sobotu 24.6. od 20,30 hod. na koupaliště ve Strážově, kde bude hrát k poslechu a tanci kapela "Podvraťáci".

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ AKCE

Informace o termínu konání akce je zde.

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ OBCÍ PRO SKUPINOVÝ VODOVOD

Závěrečný účet Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy d.s.o. za rok 2016 je zde. Zpráva auditora je zde.

ZÁJEZD NA MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI 24.6.

Myslivecký spolek Strážov pořádá zájezd na Myslivecké slavnosti zámek Ohrada v sobotu 24.6.2017. Odjezd autobusem je v 7.00 hod. ze Strážova - náměstí, návrat okolo 19.00 hod. Cena je 100,- Kč/1 osoba, zájemci se mohou hlásit u hajného na MěÚ ve Strážově do pondělí 19.6.2017.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje záměr koupit a směnit nemovitosti v k.ú. Lukavice a k.ú. Strážov na Šumavě. Záměr je zde.

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ - JANOVICE

Českomoravská myslivecká jednota z.s., Okresní myslivecký spolek Klatovy a Myslivecký spolek Liška Janovice pořádají "PŘEHLÍDKU TROFEJÍ" ulovené zvěře v okrese Klatovy v roce 2016 a výstavu obrazů a dětských kreseb. Výstava se uskuteční v sále MěÚ v Janovicích. Slavnostní zahájení a předání vyznamenání se uskuteční v sobotu 17. června 2017 v 10.00 hod. K poslechu hraje "Pošumavská muzika", občerstvení jsou zvěřinové hody, dále zde bude laserová střelnice. Výstava bude otevřena denně od 17.6. do 2.7.2017 v době od 10.00 hod. do 18.00 hod. 

VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ

Nařízení Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, č.j. SVS/2017/068813-P nařizuje mimořádné veterinární opatření, při výskytu nebezpečné nákazy tularémie zajíců. Nařízení je zde.

MOBILNÍ TELEFON

Oznamujeme, že v OD Kaufland v Klatovech se dnes našel mobilní telefon, který patří pravděpodobně některému z občanů Strážovska. Bližší informace dostanete na informacích marketu v OD. 

KONCERT SOKOLOVNA - 15.6.

Oznamujeme, že ve čtvrtek 15. června se uskuteční koncert žáků hudebního kroužku při ZŠ Strážov. První koncert se představí od 17,00 hod. a druhý pak od 18,30 hod. Obě vystoupení se uskuteční ve strážovské sokolovně. 

KONCERT V KOSTELE SV. JIŘÍ A V SOKOLOVNĚ

Oznamujeme, že v sobotu 10. června se uskuteční od 17.00 hod. koncert žáků pěveckého oddělení plánické pobočky ZUŠ pod vedením Terezy Hammerschlagové v koslele sv. Jiří. Dále v neděli 11. června v podání těchto žáků zazní veřejná generální zkouška operety Včelí medvídci od 14.00 hodin v sokolovně. Na obě akce jsou všichni srdečně zváni.

BK BAND - VITEŇ 17.6.

SDH Viteň zve srdečně všechny na zábavu skupiny BK Band, která se uskuteční v sobotu 17.6. od 20.00 hod. na parketu ve Vitni.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO ÚHLAVA

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2016 je zde.

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ AKCE

Informace o termínu konání akce je zde.

OZNÁMENÍ - KADEŘNICTVÍ

Provozní doba kadeřnictví Vladimíry Vaňkové bude během příštího týdne následující: úterý 13.6. 13,00 - 18,00 hod., čtvrtek 15.6. 7,00 - 12,00 hod. a v pátek 16.6. bude zavřeno.

HISTORICKÁ VOZIDLA VE STRÁŽOVĚ

V sobotu 10.6.2017 se na Klatovsku uskuteční tradiční jízda historických vozidel a motocyklů. Ze 170 přijatých přihlášek z Čech, Slovenska, Německa a Rakouska je více jak třetina vozidel vyrobených před rokem 1945. Nejstarším přihlášeným automobilem je Laurin & Klement z roku 1923. Jedna z jejich zastávek bude i ve Strážově, kde bude na náměstí pro jezdce připravena dovednostní disciplína. Divákům se budou postupně předvádět od 13.15 hod.

PRODEJ SLEPIČEK - 6. ČERVNA

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb oznamuje, že bude opět prodávat slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant v úterý 6. června. Lukavice v 14,30 hod., Strážov v 14,40 hod. a Viteň v 15 hod. Podrobnější informace jsou zde.

NOVÉ FOTOKNIHY

Připravujeme vydání fotoknih „Strážovsko v obrazech 2014“ a "Strážovsko v obrazech 2015". Více než čtyřicetistránkové publikace jsou průřezem dění v našem městě během uplynulých let. Téměř čtyři stovky fotografií připomínají nejvýznamnější kulturní, společenské i sportovní akce v uvedených letech. Budete-li mít o knihy, které budou stát cca 270 Kč/ks, zájem, objednejte si je do středy 14. června 2017 na radnici.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ S AUKCÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení s aukcí č. PKT/11/2017 na zjištění zájemce o koupi nemovité věci, p.p.č. 323, výměra 4011 m2 v k.ú. Opálka.  Podrobnější informace jsou zde.

OZNÁMENÍ - ČESKÁ POŠTA

Česká pošta oznamuje, že ve dnech 29.5., 31.5., 2.6., 5.6., 7.6. a 9.6. bude pobočka ve Strážově otevřena až od 9.00 hod.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve čtvrtek 25.5. odpoledne nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna. 

XXI. ROČNÍK EVROPSKÉHO FESTIVALU DUCHOVNÍ HUDBY

V kostele sv. Jiří ve Strážově se uskuteční koncert v rámci tohoto festivalu v pátek 2. června od 19.00 hod., kde vystoupí Dětský pěvecký sbor Jitříčko Hradec Králové. 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území je zde.

PŘEDNÁŠKA ORNITOLOGA A ZOOLOGA - 20.KVĚTNA

Myslivecký spolek Strážov z.s. zve všechny své příznivce, děti, rodiče a přátele přírody na venkovní přednášku ornitologa a zoologa Ing. Jiřího Vlčka. Přednáška se uskuteční v sobotu 20. května od 10.00 hod. na myslivecké chatě v Mlatoticích. Pozvánka je zde.

POHÁDKOVÝ LES - 21. KVĚTNA

Město Strážov a školní družina při ZŠ Strážov zvou všechny odvážné děti a rodiče na POHÁDKOVÝ LES, který se uskuteční v neděli 21. května 2017 od 14.00 hod. do 16.00 hod. v lese za Kovodružstvem. Buřty s sebou, oheň je zajištěn. Kofolu, limonádu a pivo je možno zakoupit na místě. Doporučujeme vhodnou obuv a ošetření proti klíšťatům. 

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje záměr pronajmout pozemek p.č. 492 o rozloze 904 m2 v k.ú. Krotějov. Záměr je zde.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v pátek 19.5. bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze dopoledne od 8.00 hod. do 10.30 hod.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Veřejná vyhláška - daňový řád, č.j. 965936/17/2300-11460-401159 je zde.

KNIHOVNA - OZNÁMENÍ

Od 9. května 2017 do odvolání bude v Místní knihovně a Informačním středisku ve Strážově zavřeno z důvodu revize knihovního fondu.

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ AKCE

Informace o termínu konání akce je zde.

KOLONA HISTORICKÝCH VOZIDEL - 5. KVĚTNA

Kolona historických vozidel se spojeneckými znaky a posádkou v autentických uniformách k nám dorazí v pátek 5. května 2017 v 10,45 hod. a zdržet by se zde měla 45 minut. Přijďte si i vy na náměstí prohlédnout unikátní historickou vojenskou techniku a připomenout konec druhé světové války. 

PIVNÍ SLAVNOSTI - 6. KVĚTNA

Pátý ročník pivních slavností se uskuteční v sobotu 6. května 2017 od 12.00 hod. na náměstí ve Strážově. Bude zde představeno 17 druhů piv z devíti malých českých a bavorských pivovarů a bohatý kulturní program.

OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ - 7.5.2017

SDH Zahorčice zve všechny příznivce na Okrskovou hasičskou soutěž, která se uskuteční v neděli 7. května 2017 od 13.00 hod. na hasičském hřišti ve Strážově. 

KONKURZ - ŘEDITEL ZŠ HARTMANICE

Město Hartmanice vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele ZŠ Hartmanice. Podrobnější informace jsou zde.

VODNÉ A STOČNÉ - VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování položek vodného a stočného za kalendářní rok 2016 je zde.

AKCE O JARNÍ POUTI - 22.-23. DUBNA

Strážovská jarní pouť se uskuteční o víkendu 22.-23. dubna 2017 a bude i letos doprovázena množstvím zajímavých akcí. Jejich podrobný rozpis a přehled je uveden v příloze.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v úterý 25.4. bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod.

USNESENÍ, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Usnesení, dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, č. j. : 203 Ex 22073/10-37 ze dne 13.4.2017 je zde.

RALLYE ŠUMAVA - 22. DUBNA

V sobotu 22. dubna 2017 se na Strážovsku uskuteční rychlostní zkouška v rámci Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye. Trasa povede z Hodousic přes Blata, Opálku, Zahorčice, koupaliště, Plásky a do Vitně. Start prvního vozu je v 8.11 hod. (Historic). Žádáme diváky, aby dodržovali pokyny pořadatelů, nevstupovali do zakázaných prostor a při sledování automobilového závodu udržovali dostatečný odstup. Informace v nově vydaném občasníku o vstupenkách není platná, podle nových informací je přístup na divácká místa rychlostní zkoušky bezplatný a vstupenky se tedy na radnici vůbec nebudou vydávat.  Uzavírka tratě bude v 6.40 hod. a otevření tratě v 17.00 hod. Časový harmonogram je zde a mapa rychlostní zkoušky je zde.

SBÍRKA ŠATSTVA 2.5.-5.5.

Město Strážov a Svaz zdravotně postižených Strážov vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU šatstva, lůžkovin, obuvy (nepoškozená) a hraček. Sbírka se uskuteční od 2. května do 5. května 2017 v přízemí radnice ve Strážově a veškeré věci prosím přineste zabalené do igelitových pytlů, aby se nepoškodily transportem. Podrobnější informace jsou zde.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

Projekt realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Město Strážov v roce 2016 v rámci tohoto projektu podpořilo 2 pracovní místa, příloha je zde.

PROVOZ O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH - ZKD STRÁŽOV

ZKD Strážov oznamuje, že bude mít otevřeno o velikonočních svátcích takto: v pátek 14.4. od 7-11 hod., v sobotu 15.4. od 7-11 hod. a v pondělí zavřeno. 

SETKÁNÍ BÝVALÝCH JEZEDÁKŮ - 8. DUBNA

Zveme členy bývalého JZD Strážov a jejich rodinné příslušníky na přátelské posezení, které se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017 od 18.00 hod. v hostinci \"U Zlatého jelena\" ve Strážově. Plakát je zde.

VELIKONOČNÍ PÁLKA - 8.4.2017

TJ Sokol Strážov Vás srdečně zve na turnaj \"VELIKONOČNÍ PÁLKA\" ve stolním tenisu, který se koná v sobotu 8.4.2017 ve strážovské sokolovně. Plakát je zde.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

Správa železniční dopravní cesty, státní oranizace, vyhlašuje VEŘEJNOU SOUTĚŽ č.j. S022924/14-O31 o nejvhodnější nabídku na prodej majetku ve vlastnictví České republiky je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje záměr pronajmout si část pozemkové parcely č. 371/3 o výměře 2.460 m2 v k.ú. Zahorčice na Šumavě. Záměr je zde.

SBĚR ODPADŮ - 1. DUBNA 2017

Svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU bude proveden v sobotu 1. dubna ze sběrných míst: Lukavice, Rovná, Opálka, Záhorčice, Viteň, Brtí a Strážov. Na všech sběrných místech musí být odpad uložen nejpozději do 9.30 hod. Svoz VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU se uskuteční v sobotu 1. dubna od 8.00 hod. v Káclinku před garážemi autobusů ve Strážově, kde bude umístěn velkoobjemový kontejner. Sběr ŽELEZNÉHO ŠROTU se uskuteční ve čtvrtek 30. března v odpoledních hodinách od 17.00 hod. po celém Strážově při místních komunikacích. Letáček je zde.

KNIHOVNA-TVOŘIVÉ ODPOLEDNE

Dne 3.4.2017 od 15.00 hod. do 18.00 hod. proběhne v Místní knihovně ve Strážově - Junior klubu tvořivé odpoledne s názvem Zdobené svíčky. Bližší informace na: knihovna.strazov.cz nebo v místní knihovně. 

PRODEJ OBLEČENÍ - 30.3.

Ve čtvrtek 30.3. proběhne prodej látek, pánských pyžam, trenýrek, dámských nočních košil a zástěr ve VKUSU od 8.30 hod. do 11.00 hod. 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PKT/5/2017

UZSVM vyhlašuje výběrové řízení s aukcí č. PKT/5/2017 na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí a věcí movitých jako celku, vše v k.ú. Zahorčice. Podrobnější informace jsou zde.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 30.3. bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod. 

BESEDA - MONITORING ZVÍŘAT

Myslivecký spolek Strážov zve veřejnost na besedu o monitoringu zvířat prováděný NP Šumava na Strážovsku – telemetrie GPS obojky, záběry z fotopastí apod. Přednášku spojenou s promítáním povede Elisa Beloti, která provádí výzkum a sledování zejména rysů s určováním jednotlivých jedinců. Akce se koná v pátek 31. 3. 2017 od 18 hodin v hasičárně ve Vítni, vstupné bezplatné.

 

OMEZENÍ PROVOZU ČERPACÍ STANICE - 23.3.

Oznamujeme, že Čerpací stanice ve Strážově bude ve čtvrtek 23. března otevřena až od 12.00 hod., z důvodu přerušení el. energie. 

PODKLADY PRO ZASEDÁNÍ

Zastupitelstva města Strážov, které se uskuteční 23. března 2017 jsou v příloze:

 

VEŘEJNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ - 22.3.

Veřejné školení řidičů se uskuteční ve středu 22. března od 18.00 hod. v restauraci "U Zlatého jelena" ve Strážově. Plakát je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 23. BŘEZNA

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 23. března 2017 od 19.00 hod. na radnici. Pozvánka je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 23.3. LEHOM, ROVNÁ, STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v celé Lehomi, v celé Rovné a části Strážova, v termínu 23.3. od 8.00 hod. do 12.00 hod. Ve Strážově se jedná o náměstí včetně pošty, ulice z náměstí k sokolovně, Židovská ulice, část Hradčan, celá ulice nad sokolovnou a nad MŠ, MŠ včetně bytovky, ulice vedle sokolovny včetně domků na Rovnou, rodinné domky a bytovky pod sokolovnou, ulice z náměstí až k Čerpací stanici, ulice s rodinnými domky vedle hřbitova. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí ve Strážově je v článku. 

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 22.3. BOŽTĚŠICE, VITEŇ

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Božtěšicích a Vitni v termínu 22.3. od 7.30 hod. do 15.30 hod. v lokalitě Božtěšice a Viteň. Obchod ve Vitni bude v provozu. 

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr prodeje a směny pozemků v k.ú. Strážov na Šumavě je zde.

PRODEJNA MASA

Oznamujeme, že od pátku 10. března bude opět zahájen prodej masa a uzenin firmy p. Fukse. Doba je nezměněna, tzn. v pátek dopoledne. 

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY - 18.3.2017

TJ Sokol Strážov zve všechny děti a rodiče na "DĚTSKÉ ŠIBŘINKY" v sobotu 18.3. od 14.00 hod. do strážovské sokolovny. Plakát je zde.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Opatření obecné povahy, č.j. ŽP/2292/17, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek bobra evropského je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška č.j.: OD/1295/17/Ba - Oznámení o zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci "nad sokolovnou" ve Strážově je zde.

MASOPUST VE STRÁŽOVĚ - 25.2.

Masopust ve Strážově se uskuteční v sobotu 25. února 2017. Sraz je ve 13.00 hod., zahájení ve 13.30 hod. a od 14.00 hod. následuje průvod masek. Ihned po průvodu bude probíhat taneční zábava v místní sokolovně - hraje skupina Pelíškové. Pro masky a jejich doprovod je zajištěno občerstvení.  Plakát je zde.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 16.2.2017 bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod. 

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v pátek 10. února bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod. 

PLES SDH VITEŇ-11.2.2017

Sbor dobrovolných hasičů Viteň Vás srdečně zve na hasičský ples, který se uskuteční v sobotu 11. února od 20.00 hod. ve strážovské sokolovně. K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka. 

OZNÁMENÍ - ZKD STRÁŽOV

Oznamujeme, že z důvodu nemoci bude v týdnu od 30. ledna do 4. února upravena pracovní doba v ZKD Strážov: po: do 16.00 hod., út, stř. a čt.: 7.00 - 15.00 hod., : 7.00 - 16.00 hod. a so: 7.00 - 11.00 hod. 

OZNÁMENÍ - ZKD VITEŇ

Oznamujeme, že ZKD Viteň bude mít v úterý 31.1. 2017 otevřeno pouze od 8.00 - 12.00 hod. 

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve čtvrtek 26.1. a v pátek 27.1.2017 nebude ordinovat z důvodu dovolené. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

MYSLIVECKÝ PLES - 20. LEDNA

Strážovští myslivci Vás zvou na ples, který se uskuteční v pátek 20. ledna 2017 ve strážovské sokolovně od 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje muzika Václava Žákovce, plakát je zde.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává návrh opatření obecné povahy, č.j. ŽP/590/17, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek chráněného druhu bobra evropského, výzva je zde.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PKT/37/2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení na zjišťování zájemců o koupi majetku státu. Výběrové řízení č. PKT/37/2016 a jeho podmínkách je zde, zkrácená verze je zde.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - STRÁŽOV

Tříkrálová sbírka 2017 se uskuteční ve Strážově v sobotu a neděli 7.1.-8.1.2017.

POZVÁNKA NA PLES

SDH Strážov pořádá v sobotu 7. ledna 2017 od 20.00 hod. v místní sokolovně tradiční hasičský ples, na který srdečně zve všechny spoluobčany. K tanci a poslechu hraje BK Band.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že 5. a 10. ledna 2017 bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod. 

BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST

Nabízím pro děti možnost zúčastnit se bruslení s hokejkou (tzn. hrát hokej,nebo jen bruslit) v Nýrsku 29.12.2016 v čase 11.45 až 12.45 hod. - info na tel. 721941418

MĚÚ STRÁŽOV - OMEZENÍ PROVOZU

Oznamujeme, že ve čtvrtek 29. prosince bude Městský úřad Strážov otevřen pouze do 11.00 hod. a v pátek 30. prosince bude po celý den uzavřen.

VODNÉ A STOČNÉ 2017

Výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2017 je zde. Vodné je pro Strážov, Lukavici a Rovnou 29,97 Kč bez DPH/m3 a výše stočného pro Strážov je 19,38 Kč bez DPH/m3.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zde. Místní poplatek pro trvale bydlící je 500 Kč za osobu a majitelé rekreačních chat a chalup je 600 Kč za objekt.

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE

Fotografie Miroslava Sedlmaiera z vánočního koncertu ve strážovském kostele sv. Jiří jsou zde.

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU - 23.12.

Srdečně Vás zveme na "Zpívání u vánočního stromečku", které se uskuteční v pátek 23. prosince od 17.00 hod. na strážovském náměstí. Vystoupí zde místní děti a mužský pěvecký sbor. Plakát je zde.

OMEZENÍ PROVOZU STRÁŽOVSKÉ ČERP. STANICE

Provoz Strážovské čerpací stanice ve dnech 27.12.-30.12. bude od 7.00 hod. - 16.00 hod.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v pátek 30.12. bude místní pobočka ve Strážově celý den zavřena.

ZTRÁTY A NÁLEZY

Našel se tablet. Majitel jej může získat zpět na radnici. Stále se také neozval majitel nalezené peněženky.

PODKLADY PRO ZASEDÁNÍ

Zastupitelstva města Strážov, které se uskuteční 15. prosince 2016, které jsou v příloze:

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že v pátek 16.12. a následující týden 22., 23. a 30.12. nebude ordinovat z důvodu dovolené. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna. 

ADVENTNÍ KONCERT - 17.12. DĚPOLTICE

V sobotu 17. prosince od 17.00 hod. se uskuteční ADVENTNÍ KONCERT - IVO JAHELKA v kostele sv. Isidora v Děpolticích. Plakát je zde.

ADVENTNÍ KONCERT - 18.12. KOSTEL STRÁŽOV

Adventní koncert ŽELEZNORUDSKÉHO SMÍŠENÉHO SBORU se uskuteční v neděli 18.12 od 17.00 hod. v kostele sv. Jiří ve Strážově. Plakát je zde.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Město Strážov oznamuje, že prodej vánočních stromků se uskuteční v pondělí 19. prosince a ve středu 21. prosince, vždy od 14.00 hod. do 16.30 hod. na dvoře radnice.

USNESENÍ, ČTVRTEK 3. LISTOPADU 2016

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15. PROSINCE

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR - ZKOUŠKA

V neděli 11. a 18. prosince 2016 se uskuteční od 18.00 hod. v hostinci U Zlatého jelena zkoušky mužského pěveckého sboru. Tradiční zpívání se uskuteční v pátek 23. prosince od 17.00 hod. na strážovském náměstí u vánočního stromku. 

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že v pátek 9. prosince nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna. 

STRÁŽOVSKÝ PERNÍKOVÝ BETLÉM

Strážov má další unikát. Je jím obrovský perníkový betlém, který mohou po celý adventní čas občané i návštěvníci města obdivovat vystavený na náměstí. V proskleném kiosku autobusové zastávky se nachází nádherně uspořádaný betlém složený z 317 perníčků. Autorkou betlému je perníkářka Radka Grösslová z Janovic. Vyrobila jej z osmnácti kilogramů perníkového těsta a kromě tradičních postav zde můžete obdivovat z perníku vytvořené siluety strážovských domů a významným staveb, kterým dominuje kostel a radnice. O novém strážovském betlému informoval mimo jiné také Český rozhlas. Nejlépe perníková krása vynikne při večerním osvětlení.

USNESENÍ, ČTVRTEK 6. ŘÍJNA 2016

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 6. října 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Strážov na Šumavě je zde.

NÁVRH ROZPOČTU

Návrh rozpočtu města Strážov na rok 2017 je zde.

STARÁ ROZHLASOVÁ NAHRÁVKA

Díky dochovanému magnetofonovému pásu z roku 1957 si zde můžeme vychutnat pěvecký projev starých lidových zpěváků z okolí Strážova v pořadu Českého rozhlasu.

SILNICE V KOZÍ JE PRŮJEZDNÁ

Silnice ze Strážova do Běšin je již bez omezení průjezdná. Autobusové spoje budou ještě do 30. 11. jezdit podle výlukového jízdního řádu a od 1. 12. bude navrácen původní jízdní řád.

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

Město Strážov zve všechny místní důchodce na tradiční setkání, které se uskuteční ve středu 7. prosince 2016 od 14.00 hod. ve strážovské sokolovně. V programu vystoupí děti ze strážovské základní a mateřské školy. K tanci a poslechu zahraje Malá muzika Nauše Pepíka.

KONCERT V KOSTELE

V neděli 4. prosince 2016 od 18.00 hod. se v kostele sv. Jiří ve Strážově uskuteční adventní koncert. Vystoupí skupina Musica imperfecta a děti z hudebního kroužku při ZŠ Strážov pod vedením Anny Kuželkové.

OPÁLECKÝ ŠACH

Opálečtí šachisté se pojedenácté sešli ve dnech 25. a 26. listopadu 2016. V pátečním programu byl ze dvou zúčastněných školáků úspěšnější Filip Klátil. V sobotu turnaj absolvovalo šest aktivních hráčů a jeden reportér Českého rozhlasu Plzeň, takže kromě pěkných a napínavých her vznikla i rozhlasová reportáž o našem turnaji. V základní skupině hlavního turnaje se nejvíce dařilo Karlu Pretlovi a Pavlu Rouskovi, když porazili všechny své soupeře a vzájemně remizovali. V okamžiku, kdy se dohodli na dělbě bodů stál sice lépe K. Pretl, ale měl horší čas. V rozstřřelové partii si už nenechal postup z prvního místa vzít. Oba zmiňované však ve vyřazovací části přehrál Miroslav Barák a zaslouženě obhájil vítězství. Stříbro bral Karel Pretl a bronz Václav Janda.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA - 30.11. KNIHOVNA

Místní knihovna a Senior klub ve Strážově vás zvou na cestopisnou přednášku Dva ostrovy (Madeira a Djerba). Přednáška se uskuteční 30.11.2016 od 9.00 hodin v Místní knihovně ve Strážově. Filmový dokument z cesty po ostrovech představí Jana Dvorská a Miloš Kašpar. 

USNESENÍ, ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ 2016

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 15. září 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA - 28.11.

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že v pondělí 28.11. nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD - 26.11.

Lampionový průvod, který bude spojen s rozsvícením vánočního stromku, se uskuteční v sobotu 26. listopadu 2016 od 17.00 hod. na náměstí ve Strážově. Program je zde.

ROZPOČET ÚČELOVÉHO SDRUŽENÍ PRO SKUPINOVÝ VODOVOD

Rozpočet Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy na rok 2017 je zde.

OPÁLECKÝ ŠACH

Letošní ročník šachového turnaje Opálecký ŠACH se uskuteční na sklonku listopadu. Školáci se střetnou v pátek 25. 11. od 14 hodin v prostorách strážovské radnice. Hlavní turnaj proběhne v sobotu 26. 11. od 9 hodin v opáleckém hostinci U Mařenky. Statistiky minulých ročníků najdete na webu http://sach.opalka.cz/. Přijďte si zahrát!

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že v pátek 18.11. nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ÚHLAVA

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2017 je zde.

PŘEDNÁŠKA - INFORMOVANÝ SENIOR

Svaz zdravotně postižených a klub seniorů Vás srdečně zvou na přednášku "Informovaný senior", která se skládá ze dvou částí: 1) první pomoc (volání záchranné služby , neodkladná resuscitace, prevence nejčastějších onemocnění seniorů, zdravý životní styl) a 2) dědictví podle občanského zákoníku pro seniory (dědické právo, závěť, dědická smlouva, zákonná dědická posloupnost). Beseda se koná ve středu 16.11.2016 od 9.00 hod. na Městském úřadě ve Strážově. Akci zajišťují odborní lektoři z Informačního a vzdělávacího centra Plzeň. Témata jsou zajímavá, účastníci navíc dostanou malý dárek. Určitě přijďte!

ODEČTY VODOMĚRŮ

Od 11. listopadu 2016 bude společnost Vodospol provádět odečty vodoměrů ve Strážově, Rovné a Lukavici. Stav svých měřidel můžete v případě nepřítomnosti i předem nahlásit na e-mail: jana.jandova@vodospol.cz nebo tel. 601 331 044.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 16.11. STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie ve Strážově  termínu 16.11.2016 od 8.00 hod. do 12.00 hod. v těchto lokalitách: rodinné domy za sokolovnou, kromě nových domů směrem k Rovné a ulice rodinných domů nad sokolovnou. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku.

ADVENTNÍ DEKORACE - 21.11. KNIHOVNA

Pod tímto sloganem připravila Místní knihovna ve Strážově tvořivé odpoledne pro děti, mládež, rodiče i prarodiče, které se uskuteční  21.11.2016 od 14.30, od 16.00 a od 17.00 hod. v Místní knihovně ve Strážově.  Přijďte si vytvořit adventní věnec (zdobený skleněnými kousky) na stůl nebo na dveře. S sebou: pracovní oděv, 150,- Kč na materiál/1 osoba/1 kus, za každý další kus/1 osoba 300,- Kč na materiál. Přihlásit se můžete do 15.11.2016 emailem: knihovna@strazov.cz, telefonem: 376 382 338 nebo osobně v knihovně. Při přihlašování, prosím, uvádějte čas. Max. počet osob na jeden kurz je 6.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Snímky z vítání občánků, které se uskutečnilo v sobotu 5. listopadu 2016, si můžete prohlédnout a objednat zde.

KURZ KERAMIKY

Základní škola pořádá v rámci dne otevřených dveří kurz keramiky pro zájemce z řad rodičů. Seznámíte se se základy práce s hlínou a vyrobíte si malou aromalampičku. Sejdeme se na dvoře I. stupně ZŠ v pátek 11.11.2016 v 17.00 h. Vezměte si přezůvky a pracovní haleny. Příspěvek na materiál bude 200,- Kč. Hlásit se můžete u p. Jany Skalové ústně nebo formou mailu na adrese vytvarkastrazov@seznam.cz 

POJÍZDNÁ PRODEJNA V PÁTEK 4.11. NEPŘIJEDE

Pojízdná prodejna masa a uzenin oznamuje, že v pátek 4.11.2016 do Strážova nepřijede.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY KADEŘNICTVÍ

Kadeřnictví Vladislavy Vaňkové oznamuje změnu provozní doby. Od 1. listopadu bude otevřeno v úterý (9-12, 13-16), čtvrtek (9-12, 13-16) a pátek (9-12, 13-18). V pondělí a ve středu bude zavřeno. Objednávky i mimo pracovní dobu dle domluvy.

MUDr. JIŘÍ ZEMAN NEBUDE V PÁTEK 4.11. ORDINOVAT

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že v pátek 4. listopadu 2016 nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ - ÚZEMNÍ PLÁN STRÁŽOV

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání o návrhu Územního plánu Strážov. Dokument je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU - PRONÁJEM PLYNOVODU

Město Strážov zveřejňuje záměr uzavřít smlouvu o nájmu plynárenského zařízení v nově budované zóně pro výstavbu RD nad cestou k Rovné. Text zveřejnění je zde

SVOZ ODPADU - 28.10.2016

Pravidelný svoz odpadu proběhne v pátek 28.10.2016. Přestože je státní svátek, nebude harmonogram svozu změněn.

PRVŇÁČCI V KLATOVSKÉM DENÍKU

Na stránkách Klatovského deníku jsou pravidelně představováni prvňáčci z jednotivých škol v regionu a tentokrát došlo i na Strážov. Zde je snímek první třídy místní základní školy.

UZAVÍRKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE Z VÍTNĚ NA PATRASKU

Ve dnech 26. - 27. října a pak ve dnech 31. října - 2. listopadu bude z důvodu probíhajících stavebních prací uzavřena místní komunikace z Vítně na Patrasku. 

BURZA KNIH 9.-11.11.

Členové klubu zdravotně postižených ve Strážově pořádají ve dnech 9.-11.11.2016 burzu knih od 14.00 hod. do 17.00 hod. Knihy, které chcete darovat do burzy je možné donést do zasedací místnosti Městského úřadu ve Strážově již od 7.11. v době od 15.00 - 16.00 hod., popř. je možné se domluvit s p. Pajerovou na tel.č. 606 672 450. Knihy si můžete prohlédnout a popř. koupit za 5,- Kč, děti dostanou knihu zdarma. Knihy, o které nebude zájem, odevzdáme do sběrných surovin. Přijďte se určitě podívat.

Nové články zde

Archiv zde

Počet článků: 2556  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Projekty dotované z prostředků EU

Video nebo foto odkaz

PRVNÍ JARNÍ VYCHÁZKA TURISTŮ (autor J. Kodym)

Více informací zde

ZÁVĚREČNÁ VYCHÁZKA TURISTŮ (autor J. Kodym)

Více informací zde

Neupravený záznam z utkání Strážov-Sušice B

Více informací zde

Poskytnuté informace

POSKYTNUTÁ INFORMACE 6/2017

Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. je zde.

POSKYTNUTÁ INFORMACE 5/2017

Text informace poskytnuté na základě žádosti zákona č. 106/1999 Sb. je zde.

Více informací zde

Archiv zde

Dokumenty

FORMULÁŘ-ŽÁDOST O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU

Formulář - Žádost o vydání matričního dokladu je zde.

DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK S TRVALÝM POBYTEM NA OHLAŠOVNĚ

Město Strážov nepřebírá korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny - Strážov 71. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. Město Strážov není ze zákona povinno takovou korespondenci přebírat a uchovávat.

Doporučujeme občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, aby doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou.

Více informací zde

Archiv zde

Hospodaření

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2017

Rozpočtové opatření č. 10/2017 schválené Radou města Strážov ze dne 13.10.2017 je zde.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2017

Rozpočtové opatření č. 9/2017 schválené Radou města Strážov ze dne 21.9.2017 je zde.

Více informací zde

Archiv zde