Vyhlášky

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu je zde.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zde. Místní poplatek pro trvale bydlící je 500 Kč za osobu a majitelé rekreačních chat a chalup je 600 Kč za objekt.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je zde.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 2/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku ze psů je zde.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 3/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je zde.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 4/2015

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je zde.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 5/2015

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku ze vstupného je zde.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 6/2015

Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zde. Místní poplatek pro trvale bydlící je 500 Kč za osobu a majitelé rekreačních chat a chalup je 600 Kč za objekt.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Strážov je zde.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zde.

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2013

Závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zde. Místní poplatek pro trvale bydlící je 500 Kč za osobu a majitelé rekreačních chat a chalup je 600 Kč za objekt.

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2013

Závazná vyhláška č. 1/2013 - požární řád města.

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2012

Závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem je zde.

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2012

Závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zde. U této vyhlášky dochází k mírnému navýšení místního poplatku, trvale bydlící zaplatí 500 Kč za osobu a majitelé rekreačních chat a chalup 600 Kč za objekt.

 

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU

Obecně závazná vyhláška č. 36/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zde.

 

POPLATEK ZA ODPADY 2010

Obecně závazná vyhláška č. 34/2009

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

VYHLÁŠKA

pro účel změny druhu pozemku parc.č. 141/1 z trvalého travního porostu na zahradu v katastrálním území Opálka.

VYHLÁŠKA

o veřejného projednání návrhu změny č.9 územního plánu sídelního
útvaru Strážov.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY, vyhláška č. 32/2008

Obecně závazná vyhláška č. 32/2008

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Obecně závazná vyhláška č. 28/2005

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 29  Stránka: 

01