PLÁNOVANÉ AKCE 2019-20

Seznam plánovaných akcí je pouze předběžný, změna programu vyhrazena.  Aktualizovaný program sledujte na stránkách ve formě pozvánek, které vám budeme zprostředkovávat na stránkách města. Chcete-li doplnit vaši akci do kalendáře, pište na e-mail mesto@strazov.cz

STRÁŽOVSKÝ PERNÍKOVÝ BETLÉM

Kdo chce naposledy vidět Strážovský perníkový betlém, je na svém místě v autobusové zastávce na náměstí a doufáme, že statečně vydrží i po čtvrté do Třech králů. Od roku 2016 každý rok čelil po celý advent zimě a vlhku jen s minimálními úpravami. Původně jsme mysleli, že stěží přežije jednu zimu, drží už čtvrtou. Letos ubylo pár perníkových obyvatel, několik dětí odešlo na střední školy do Klatov a lyžaři se v Alpách připravují na Olympiádu... Radnice volá po rekonstrukci (jako ta skutečná), kostel chce novou fasádu a Josef v jesličkách podléhá únavě. Přijďte se rozloučit, dopřejeme mu zasloužený odpočinek...

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO OBČASNÍKU

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 vyšlo nové číslo zpravodaje, k dostání je na tradičních místech. 

OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM SENIORŮ

V úterý 26. listopadu 2019 se ve strážovské sokolovně uskutečnilo tradiční setkání seniorů. K tanci a poslechu hrál Václav Žákovec. Fotografie Pavly Lankusové z této vydařené akce jsou zde.

ODEČTY VODOMĚRŮ

Na začátku tohoto týdne byly provedeny odečty vodoměrů v Rovné, Lukavici, Zahorčicích, Vítni a Horních Němčicích. Pokud jsme vás nezastihli doma, nahlaste prosím stav svých měřidel, co nejdříve na e-mail: mesto@strazov.cz nebo tel. 376392465.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 12. PROSINCE

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU - PRONÁJEM

Město Strážov zveřejňuje záměry pronajmutí v k.ú. Strážov na Šumavě. Záměr je zde.

PŘEDNÁŠKA - HISTORIE LYŽOVÁNÍ NA ŠUMAVĚ

Město Strážov srdečně zve širokou veřejnost na pokračování podzimního cyklu cestopisných přednášek. Ve středu 11. prosince 2019 od 18.00 hod. v obřadní místnosti strážovské radnice nás seznámí Emil Kintzl z Kašperských Hor s historií šumavského lyžování. Plakát je zde.

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR - ZKOUŠKA

V neděli 8., 15. a 22. prosince 2019 se od 18.00 hod. uskuteční v hostinci U Jelena zkoušky mužského pěveckého sboru za účelem nácviku k 10. výročí vystoupení u vánočního stromku. Vítáni jsou i noví členové. 

NÁVRH ROZPOČTU DSO ÚHLAVA 2020

Návrh rozpočtu DSO Úhlava na rok 2020 je zde.

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU DSO ÚHLAVA

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Úhlava na období 2021 až 2023 je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje před projednáním na zasedání zastupitelstva záměr směnit a koupit nemovitosti. Dokument zveřejnění je zde.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Návrh rozpočtu Města Strážov na rok 2020 je zde.

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU DO ROKU 2024

Návrh střednědobého výhledu hospodaření Města Strážov do roku 2024 je zde.

PRODEJ VÁNOČNÍCH VAZEB

Dne 11.12. bude Zahradnictví Ivany Tomešové Klatovy prodávat na náměstí ve Strážově vánoční vazby. Prodej se uskuteční od 13.00 do 16.00 hod. 

BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ

Bezúplatný převod pozemků, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje je zde.

SITUACE OHLEDNĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Na naši žádost vyhlásil Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví, na konci listopadu výběrové řízení na nového praktického lékaře pro dospělé pro území našeho správního obvodu. Město Strážov, jakožto majitel ordinace v objektu čp. 216 ve Strážově, je připraveno vyjít případnému zájemci ve věci výše nájmu maximálně vstříc. Za stejně symbolických podmínek jsme ochotni poskytnout k okamžitému pronájmu také městský byt, neboť si uvědomujeme veliký význam zachování ordinace praktického lékaře pro širokou spádovou oblast Pošumaví. Je našim velikým přáním, aby hledání bylo úspěšné. Dosud jsme oslovili všechny lékaře působící na Klatovsku, zda by neměli zájem svoji praxi o strážovskou ordinaci rozšířit, avšak bezúspěšně. Se stejným výsledkem jsme jednali i s dalšími subjekty zajišťujícími lékařské praxe.

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Plzeňský kraj provádí v současné době zásadní reformu veřejné dopravy v regionu. Jednou z chystaných novinek je také velká změna jízdných řádů vlaků a autobusů. Změna bude realizována ve dvou etapách – první od poloviny prosince letošního roku, druhá pak v červnu 2020. Do června ještě dopravu zajišťuje společnost ČSAD autobusy Plzeň, poté budou veškeré autobusy v režii firmy Arriva, která vyhrála výběrové řízení vyhlášené Plzeňským kraje a slibuje, že veškerá veřejná doprava bude zajišťována novými autobusy. Co bude tato navrhovaná změna znamenat pro Strážovsko? Pro spojení ze Strážova do Klatov a zpět bude prioritně preferována linka přes Janovice. Zde se rozšíří počet spojů, přibydou spoje večerní, od června pak i spoje víkendové. Naopak redukována bude linka přes Běšiny, kde některé spoje budou přestupní. Zde jsou nové jízdní řády platné od 15.12.2019 po zapracování doručených připomínek - Strážov - Běšiny - KlatovyStrážov - Janovice - Klatovy.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 16. listopadu 2019 se ve Strážově uskutečnilo druhé letošní slavnostní vítání občánků. Přivítáno bylo 5 chlapečků a 3 holčičky. Fotografie jsou zde.

NABÍDKA DŘEVA

Nabízíme palivové dřevo (lípu) za odvoz a úklid. Strom se nachází při silnici na dobře dosažitelném místě. Bližší informace na radnici.

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Počet článků: 107  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 

PLÁNOVANÉ AKCE 2019-20

Seznam plánovaných akcí je pouze předběžný, změna programu vyhrazena.  Aktualizovaný program sledujte na stránkách ve formě pozvánek, které vám budeme zprostředkovávat na stránkách města. Chcete-li doplnit vaši akci do kalendáře, pište na e-mail mesto@strazov.cz

Jídelníček MŠ 02.12. - 06.12.2019

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 02.12. do 06.12.2019 zde:JIDELMS20191202.PDF

Jídelníček MŠ 09.12. - 13.12.2019

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 09.12. do 13.12.2019 zde:JIDELMS20191209.PDF

STRÁŽOVSKÝ PERNÍKOVÝ BETLÉM

Kdo chce naposledy vidět Strážovský perníkový betlém, je na svém místě v autobusové zastávce na náměstí a doufáme, že statečně vydrží i po čtvrté do Třech králů. Od roku 2016 každý rok čelil po celý advent zimě a vlhku jen s minimálními úpravami. Původně jsme mysleli, že stěží přežije jednu zimu, drží už čtvrtou. Letos ubylo pár perníkových obyvatel, několik dětí odešlo na střední školy do Klatov a lyžaři se v Alpách připravují na Olympiádu... Radnice volá po rekonstrukci (jako ta skutečná), kostel chce novou fasádu a Josef v jesličkách podléhá únavě. Přijďte se rozloučit, dopřejeme mu zasloužený odpočinek...

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO OBČASNÍKU

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 vyšlo nové číslo zpravodaje, k dostání je na tradičních místech. 

Výroční zpráva MŠ 2018/2019

Mateřská škola je zařazena do školského rejstříku od  1.9.2007 pod názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem : 650 048 342

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Škola je zařazena do školského rejstříku od 1. 9. 2007 s názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem: 650 048 342

OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM SENIORŮ

V úterý 26. listopadu 2019 se ve strážovské sokolovně uskutečnilo tradiční setkání seniorů. K tanci a poslechu hrál Václav Žákovec. Fotografie Pavly Lankusové z této vydařené akce jsou zde.

ODEČTY VODOMĚRŮ

Na začátku tohoto týdne byly provedeny odečty vodoměrů v Rovné, Lukavici, Zahorčicích, Vítni a Horních Němčicích. Pokud jsme vás nezastihli doma, nahlaste prosím stav svých měřidel, co nejdříve na e-mail: mesto@strazov.cz nebo tel. 376392465.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 12. PROSINCE

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU - PRONÁJEM

Město Strážov zveřejňuje záměry pronajmutí v k.ú. Strážov na Šumavě. Záměr je zde.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve čtvrtek 5.12. odpoledne a v pátek 6.12. nebude celý den ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna. 

PŘEDNÁŠKA - HISTORIE LYŽOVÁNÍ NA ŠUMAVĚ

Město Strážov srdečně zve širokou veřejnost na pokračování podzimního cyklu cestopisných přednášek. Ve středu 11. prosince 2019 od 18.00 hod. v obřadní místnosti strážovské radnice nás seznámí Emil Kintzl z Kašperských Hor s historií šumavského lyžování. Plakát je zde.

Projekty dotované z prostředků EU

Video nebo foto odkaz

POUŤOVÉ AKCE (autor Josef Kodym)

Více informací zde

SVATÝ MARTIN VE STRÁŽOVĚ (autor J. Kodym)

Více informací zde

STRÁŽOV - CHANOVICE MLADŠÍ ŽÁCI O DRUHÉ MÍSTO V TABULCE

Více informací zde

Poskytnuté informace a GDPR

POSKYTNUTÁ INFORMACE 1/2019

Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb je zde.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Dokumenty

INFORMACE PRO VOLIČE

Volby do Evropského parlamentu dne 24. a 25. května 2019: informace pro voliče jsou zde, žádost o vydání voličského průkazu je zde a plná moc je zde.

FORMULÁŘ-ŽÁDOST O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU

Formulář - Žádost o vydání matričního dokladu je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Hospodaření

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019 schválené Radou města Strážov ze dne 24.10.2019 je zde.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019 schválené Zastupitelstvem města Strážov ze dne 19. září 2019 je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty