Úřední deska

 • Návrh závěrečného účtu města za rok 2021

  Návrh závěrečného účtu města za rok 2021 je zde.

 • Zveřejnění záměru

  Město Strážov zveřejňuje záměr koupě a směny pozemků k.ú. Strážov na Šumavě a Brtí. Záměr je zde.

 • Zveřejnění záměru

  Město Strážov zveřejňuje záměr pronajmout část p.p.č. 1404/1 a 1404/3 a záměr propachtovat nebytové prostory na st. p.č. 463, vše v k.ú. Strážov na Šumavě. Zveřejnění je zde.

 • Rozhodnutí

  Rozhodnutí č.j.: OVÚP/2804/22/Ma o umístění stavby – Suchá nádrž Neznašovy je zde.

 • Porovnání položek cen pro vodné a stočné

  Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 pro Strážov je zde.

 • Porovnání všech položek 2021

  Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 pro Zahorčice, Horní Němčice, Viteň, Lukavici a Rovnou je zde.

 • Veřejná vyhláška

  Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2022 č.j. 837965/22/2300-11420-401159 je zde.

 • Rozpočtový výhled DSO 2022-2025

  Rozpočtový výhled Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy DSO 2022-2025 je zde.

 • Návrh rozpočtu DSO na rok 2022

  Návrh rozpočtu Účelové sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy DSO na rok 2022 je zde.

 • Veřejná vyhláška

  Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy vydává Veřejnou vyhlášku č.j.: RO-43/2019-404 ze dne: 10.12.2021, vyhláška je zde.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
25. 4. 2022 26. 4. 2022 27. 4. 2022 28. 4. 2022 29. 4. 2022 30. 4. 2022 1. 5. 2022
2. 5. 2022 3. 5. 2022 4. 5. 2022 5. 5. 2022 6. 5. 2022 7. 5. 2022 8. 5. 2022
9. 5. 2022 10. 5. 2022 11. 5. 2022 12. 5. 2022 13. 5. 2022 14. 5. 2022 15. 5. 2022
16. 5. 2022 17. 5. 2022 18. 5. 2022 19. 5. 2022 20. 5. 2022 21. 5. 2022 22. 5. 2022
23. 5. 2022 24. 5. 2022 25. 5. 2022 26. 5. 2022 27. 5. 2022 28. 5. 2022 29. 5. 2022
30. 5. 2022 31. 5. 2022 1. 6. 2022 2. 6. 2022 3. 6. 2022 4. 6. 2022 5. 6. 2022