Místní organizace Českého svazu chovatelů

Život na venkově byl vždycky spojen s chovem drobného domácího zvířectva. Na žádném dvoře nechyběli králíci, slepice, kozy, holubi. Když se začaly na počátku dvacátého století zakládat spolky, ani chovatelé nechtěli být pozadu. Strážovská chovatelská organizace byla založena v roce 1941. Po druhé světové válce, snad proto, že mnoho členů odešlo osidlovat pohraničí, se spolek rozpadl. V roce 1949 byl opět ve Strážově obnoven „Spolek chovatelů drobných hospodářských zvířat“. Jednatelem a duší spolku byl tehdy Milouš Haas, avšak po jeho smrti v polovině padesátých let organizace zanikla.

Z podnětu okresní chovatelské organizace se 14. dubna 1962 uskutečnila ustavující členská schůze „Svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva ve Strážově“, tzn. již třetí v řadě chovatelských organizací v naší obci. Spolek, který v příštím roce oslaví pětačtyřicáté výročí, pravidelně organizoval a organizuje pouťové výstavy drobného zvířectva. Několikrát byl Strážov hostitelem okresních chovatelských výstav.

Místní organizace Českého svazu chovatelů v současné době sdružujeme 14 chovatelů se širokým spektrem chovaných druhů. Členové se zabývají chovem drůbeže, králíků, holubů a exotického ptactva. Předsedou spolku je Jindřich Šedlbauer, funkci místopředsedy pak zastává Josef Fürbacher. Je všeobecnou pravdou, že chovatelství v současné době mladou generaci příliš neláká, ale místní organizace je trošku výjimkou, neboť mezi členskou základnou je také několik chovatelů z řad mladší a střední generace.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Únor 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 1. 2024
30. 1. 2024
31. 1. 2024
1. 2. 2024
2. 2. 2024
3. 2. 2024
4. 2. 2024
5. 2. 2024
6. 2. 2024
7. 2. 2024
8. 2. 2024
9. 2. 2024
10. 2. 2024
11. 2. 2024
12. 2. 2024
13. 2. 2024
14. 2. 2024
15. 2. 2024
16. 2. 2024
17. 2. 2024
18. 2. 2024
19. 2. 2024
20. 2. 2024
21. 2. 2024
22. 2. 2024
23. 2. 2024
24. 2. 2024
25. 2. 2024
26. 2. 2024
27. 2. 2024
28. 2. 2024
29. 2. 2024
1. 3. 2024
2. 3. 2024
3. 3. 2024