Místní organizace Českého svazu chovatelů

Život na venkově byl vždycky spojen s chovem drobného domácího zvířectva. Na žádném dvoře nechyběli králíci, slepice, kozy, holubi. Když se začaly na počátku dvacátého století zakládat spolky, ani chovatelé nechtěli být pozadu. Strážovská chovatelská organizace byla založena v roce 1941. Po druhé světové válce, snad proto, že mnoho členů odešlo osidlovat pohraničí, se spolek rozpadl. V roce 1949 byl opět ve Strážově obnoven „Spolek chovatelů drobných hospodářských zvířat“. Jednatelem a duší spolku byl tehdy Milouš Haas, avšak po jeho smrti v polovině padesátých let organizace zanikla.

Z podnětu okresní chovatelské organizace se 14. dubna 1962 uskutečnila ustavující členská schůze „Svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva ve Strážově“, tzn. již třetí v řadě chovatelských organizací v naší obci. Spolek, který v příštím roce oslaví pětačtyřicáté výročí, pravidelně organizoval a organizuje pouťové výstavy drobného zvířectva. Několikrát byl Strážov hostitelem okresních chovatelských výstav.

Místní organizace Českého svazu chovatelů v současné době sdružujeme 14 chovatelů se širokým spektrem chovaných druhů. Členové se zabývají chovem drůbeže, králíků, holubů a exotického ptactva. Předsedou spolku je Jindřich Šedlbauer, funkci místopředsedy pak zastává Josef Fürbacher. Je všeobecnou pravdou, že chovatelství v současné době mladou generaci příliš neláká, ale místní organizace je trošku výjimkou, neboť mezi členskou základnou je také několik chovatelů z řad mladší a střední generace.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022