Bookmark and Share

110 LET KRAJKÁŘSKÉ ŠKOLY

Vydáno dne 07. 11. 2006 (5087 x přečteno)

Nejstarší dosud zjištěný záznam o zhotovování krajek ve Strážově je z roku 1725. V roce 1807 je napočteno ve Strážově 18 krajkářek. V první polovině 19. století se podle dochovaných zpráv paličkovalo skoro v každém domě.


Koncem 19. století zájem o výrobu ručně paličkovaných krajek v důsledku konkurence levnějších krajek strojových silně poklesl. Paličkování začalo upadat v zapomnění, ženy se snažily najít si jiný zdroj výdělku. Jemné tylové vlečkové krajky z této doby měly své osobité vzory a odlišovaly se od ostatních krajek. Tyto starodávné krajky zhotovovaly krajkářky na předpíchanou kosočtvercovou síť, do které volně bez předlohy tvořily vzory. Na tylové půdici z tenkých nití byly jednotlivé motivy vyplněny plátýnkem a obtaženy silnou přízí zvanou „cuk“.

Na podnět učitelek pražské Městské průmyslové školy pokračovací M. A. Smolkové, Reginy Bíbové a spolku Národní Jednoty Pošumavské byla po četných intervencích ve Strážově 15. října 1896 slavnostně otevřena krajkářská škola. První učitelkou byla slečna Barbora Dragounová, která na škole působila 25 let do roku 1921. Podle potřeby jí v prvních letech pomáhala Kateřina Preslová ze Strážova čp. 32.

Bylo stanoveno zápisné 50 krejcarů, školné na jeden rok 1 zlatý a příspěvek na učební pomůcky 50 krejcarů za rok. V prvních letech školu navštěvovalo až 80 žákyň. Škola zpočátku velmi prosperovala. Spravovalo ji šestičlenné kuratorium, které se rovněž staralo o prodej hotových krajek prostřednictvím obchodníků, družstev a spolků v Čechách, na Moravě, ve Vídni, Uhrách i Srbsku. 1. ledna 1906 byla škola zestátněna a výuka probíhala jako „Pobočný běh c.k. ústředního běhu krajkářského ve Vídni“ a všechno zboží podle vzorů poplatných tehdejší módě bylo odváděno do Vídně. V roce 1913 byl sestaven učební vzorník „Lehrgang“, žačky podle něj zhotovovaly krajky v přesném pořadí a v rozsahu 3 m, aby dosáhly důkladné znalosti techniky. Vzorník dodávala Rakouská společnost pro domácí průmysl. V roce 1917 byla na školu přidělena druhá učitelka Valburga Dragounová, která po smrti své sestry v roce 1921 převzala vedení školy. Po vzniku Československa přešla škola v lednu 1919 pod názvem „Státní škola krajkářská“ pod Státní ústav školský pro domácký průmysl a produkce krajek dostává nový směr díky výtvarné tvorbě Emilie Mildeové – Paličkové a dalších výtvarníků tohoto ústavu. Od roku 1940 spravovala školu Marie Vogeltancová, v období 1943-46 Marie Taublová.

Za druhé světové války byla strážovská krajkářská škola jednou z mála, které přečkaly obsazení republiky i celou válku. Pracovní podmínky krajkářek však byly velmi špatné, usilovnou prací na nádherných dílech si ničily své zdraví a odcházely do důchodu s velkými zdravotními problémy, poškozeným zrakem a bez dalšího hmotného zajištění, protože jako žákyně nebyly nemocensky a sociálně pojištěny. V roce 1942 byla za velké podpory faráře Ferdinanda Kalivody založena „Komanditní společnost pro strážovské krajkářství a domáckou výrobu“. Ta převzala „mimořádné žákyně“ jako dělnice a zajistila ženám alespoň nízké důchodové dávky. Pro společnost pracovalo 12 domácích dělnic. Komanditní společnost fungovala nezávisle na škole, zpočátku dobře prosperovala, ale v roce 1952 byla pro nesolventnost začleněna do Lidového družstva Plzeňské Dílo. Pouze 3 krajkářky (Julie Pivoňková, Božena Santarová a Marie Škachová) pak dodávaly krajky pro družstvo Vamberecká krajka.

Počátkem 50. let navštěvovalo školu jen 7 žaček. V roce 1961 odešla Marie Vogeltancová do penze, a protože nebyl nikdo, kdo by ji nahradil, byla škola zrušena.

V roce 1965 se konala ve Strážově v rámci sjezdu rodáků v obecné škole malá výstava paličkovaných krajek, která připomněla skvosty strážovského krajkářství. O proslulosti zdejších krajkářek svědčí mnoho získaných medailí a diplomů z národních i světových výstav. V roce 1983-84 uspořádal Český svaz žen kurz paličkování pro dospělé pod vedením Boženy Bláhové, pak pod vedením Dany Liškové. V roce 1987 se konala v Okresním muzeu v Klatovech výstava Strážovské krajkářství. Na udržení tradice v obci se podílí i Základní škola ve Strážově. V letech 1990-96 vedla kurzy pro děti Božena Bláhová, od roku 1997 se dětem v kroužku paličkování věnuje Jitka Jiříková. Od roku 1997 pak paní Jiříková společně s dalšími krajkářkami připravuje ve Strážově každoročně v září v době pouti výstavu paličkování a ručních prací.

Naším přáním je, aby nastupující generace mladých krajkářek předávala svou zručnost dalším generacím.