Bookmark and Share

KVĚTEN 1945

Vydáno dne 09. 05. 2005 (3693 x přečteno)

V letošním roce slavíme 60 let od konce druhé světové války. Vzpomínky na zlomové období v novodobé historii Evropy jsou pro mladou generaci velmi zajímavé. V brožuře „VZPOMÍNKY STRÁŽOVÁKŮ“, která vyšla v loňském roce, květnové dny roku 1945 krásně popsal pan Emanuel König. Tentokrát jsme zalistovali v obecní kronice a přiblížíme vám, jak viděl příjezd Američanů do Strážova tehdejší kronikář.


Před tím, než se však do následujících řádek začtete, musíme zdůraznit, že ve válečných a poválečných letech se strážovská obecní kronika nevedla. Byla zpětně dopsána až na počátku padesátých let, což mohlo vést k částečnému pokřivení historických událostí v zrcadle dějin.

O americkém vojsku se již předtím vypravovalo, že je u hranic – u Svaté Kateřiny. Jednou prý zajeli až do Nýrska s tanky. Do Strážova přijeli 6. května v 8 hodin ráno. Přijel džíp a v něm tři američtí vojíni. Když zjistili, že je vzduch čistý, vrátili se směrem k Děpolticům. As za půl hodiny přijela další auta. Odpoledne pak tanky zaplnily dolní i horní náměstí. Američané se ubytovali po bytech, ale pohromadě. Týž den odpoledne jeden americký vojín u Jana Kosohorského (čp. 109) v kuchyni něco dělal se zbraní. Vyšla rána směrem ke Königovům čp. 1 a zasáhla tam Marii Puchnerovou, dceru Marie Puchnerové, 8 roků starou. Děvče bylo ošetřeno MUDr. Vyorálkem a odvezeno do klatovské nemocnice.

Vojáci, mezi nimiž byl i černoch, měli s sebou mnoho věcí – snad z Německa. Některý měl několik foukacích harmonik, jiný na paži několikery hodinky. Jídlem byli zásobeni velmi dobře. Snad se nám to tak zdálo, neboť u nás bylo i cukroví na lístky. Vojáci měli hlavně dost čokolády a žvýkačku. Scházel jim však šnaps. Za něj dali vše možné. Dne 7. května v noci na radnici konali hlídky civilní místní občané. Do radnice, do zasedací síně, přišli tři američtí vojíni a žádali od městského zřízence Jana Kalivody, aby jim otevřel skříně. Poněvadž tento odepřel, zakřikl voják po německu „Hand hinauf!“- a namířil naň pušku. Kalivoda rozuměl, ale neposlechl. Druhý vojín bodcem vypáčil dveře od jedné skříně, od druhé a třetí se mu nepodařila otevřít, jelikož měla ještě visací zámek. Druzí dva zatím hledali v otevřených skříních a hledali šnaps. I ostatní vojíni popíjeli v hostincích a sháněli se po děvčatech. Večer nebylo dobře vyjíti z domova. Tanky hlídkovaly u silnic. Po několika dnech odjely tanky směrem na Běšiny a po americké armádě zbyly jen natažené telefonní dráty.