Bookmark and Share

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 2/2017

Vydáno dne 03. 01. 2018 (109 x přečteno)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zde.