Bookmark and Share

STRÁŽOVSKÁ KAMPELIČKA

Vydáno dne 26. 01. 2005 (3469 x přečteno)

V letech 1880 až 1890 opakovaně postihly oblast Klatovska ničivé přírodní katastrofy. Povodně a kroupy zničily celoroční práci zemědělců a drobní rolníci byli nuceni vypůjčovat si peníze u bohatých soukromníků, kteří jim určovali lichvářské úroky a zbídačovali je. To byl také důvod, který vedl k vytvoření husté sítě spořitelních a záložních spolků.


Strážovská kampelička byla založena v roce 1895, přičemž podnět k jejímu založení byl dán několika prozíravými občany. U jejího zrodu kromě jiných stáli: MUDr. Karel Seichert (obvodní lékař ve Strážově), Antonín Kalivoda (strážovský měšťan), Václav König (pokladník spolku), František Kasík (soustružník) a František Jelínek (děkan v Horní Cerekvi). Dne 7. dubna 1895 se na radnici konala první valná hromada, která rozhodla o založení společnosti s názvem „Raiffaisenův spořitelní a záložní spolek pro Strážov a okolí, zaps. spol. s neobm. ruč.“.


Po počáteční nedůvěře se spolek začal slibně rozvíjet a přinášel velký kulturní a hospodářský přínos pro povznesení zdejšího kraje. Spořitelní a záložní spolek přispíval na mnoho obecně prospěšných věcí. V roce 1934 byla například vydána spolková ročenka, která obsahovala podrobnou historii Strážova a okolí sepsanou odborným učitelem Rudolfem Křížkem. V době svého největšího rozmachu měl spolek téměř 500 členů a velikostí svého rezervního fondu se řadil k nejúspěšnějším nejen na Klatovsku, ale i v celých Čechách.

Své sídlo měl v domě čp. 1 v místě, kde je dnes pošta. Duší spolku byl rod Königů. Václav König, absolvent obchodní školy, byl obchodníkem střižním zbožím a prvním pokladníkem kampeličky. V roce 1927 jej v této funkci vystřídal syn Karel.

Mravním posláním kampeliček byla výchova venkovanů k samosprávě, k družstevní píli a poctivému nabývání jmění. Bohužel toto ušlechtilé heslo bylo zneuctěno v době nedávné, kdy podvodníci dokázali pod zástěrkou kampeliček připravit o peníze mnoho drobných střadatelů. Cílem prvorepublikových kampeliček bylo soustředit úspory občanů, přičemž užitek z nich zůstával na venkově. Současné kampeličky si cíl jen trochu upravili: „Soustředit úspory občanů, přičemž užitek z nich i samotné úspory zůstaly v kapsách tunelářů“.