Bookmark and Share

STRUČNÁ HISTORIE KOVODRUŽSTVA V DATECH

Vydáno dne 23. 01. 2006 (3722 x přečteno)

 

Zalistovali jsme ve starých obecních kronikách, abychom se dozvěděli nějaké zajímavosti z šedesátileté historie družstva, jehož existence má pro Strážov a Strážováky velký význam.


1945 – založeno družstvo, jehož členy se stali občané Strážova, z nichž někteří v družstvu pracovat nikdy nemínili, avšak snažili se podpořit vznik podniku, který byl pro zdejší kraj nutný. V družstvu pracuje v prvních letech do 20 zaměstnanců. Vyrábějí se zde pekáče na pečení, karbidky, elektrické vařiče, vrata, vozíky pod elektromotory apod.

1951 – vyroben prototyp zrnometů, které při celostátních zkouškách byly uznány za nejvýkonnější, a byla zahájena jejich výroba. O rok později je družstvu předána znárodněná provozovna bratrů Puchingerových ve Světlé u Sušice. Postupně se zde zavádí a zvyšuje výroba zahradního nářadí. V šedesátých letech se pak tato provozovna stává monopolním výrobcem zahradního nářadí v republice.

1958 – rozbíhá se výroba vzduchotechnického zařízení. Poptávka několikanásobně převyšuje výrobní možnosti družstva, kde je 141 členů a 11 učňů. Na konci roku se Kovodružstvo stěhuje z nevyhovujících a nedostačujících prostor v bývalé Feiglově koželužně do nově postavené provozní a správní budovy pod silnící do Lukavice.

1961 – začíná se s výrobou stavebních míchaček. Družstvu byl uložen vládní úkol vybudovat pobočku v Bělé nad Radbuzou, kde je s vysokými náklady (částečně na úkor investic ve Strážově) zřízen závod na výrobu zemědělských strojů. Družstvo vystavuje výrobky na tuzemských i zahraničních výstavách (Kuba, Rakousko, Sýrie, Albánie).

1966 – mezi nejvýznačnější výrobky patří čistička obilí a žralok. Autorem obou patentních výrobků je Josef Běle. Kovodružstvo spolu s přidruženými provozovnami má přes 400 pracovníků. Závod v Bělé nad Radbuzou se osamostatňuje a dále pracuje pod názvem Kovobel.

1973 – pomalu se rozbíhá výroba sesypných sušáren zrnin. S národním podnikem Janka Radotín a ZVVZ Milevsko je uzavřena dohoda o převzetí výroby vysokotlakých ventilátorů, jejichž odbyt je převážně na export.

1981 – dokončena další etapa rozšíření výrobního areálu. Nová provozní hala a sociální zařízení udělaly z Kovodružstva moderní výrobní závod.

1992 – vlivem změn ve společnosti i ekonomice dochází k transformaci družstva na družstvo vlastníků. Přechod na tržní ekonomiku a úpadek zemědělství vede k nutnosti změnit výrobní program s orientací na zakázkovou výrobu pro západní trhy.

2005 – ve firmě pracuje přes 150 zaměstnanců. Hlavním výrobním programem jsou ventilátory, vzduchotechnika a zakázková výroba plechových dílů, přičemž celkový podíl exportu je cca 70 %. Zahradní nářadí, kterého firma vyrábí přes 180 druhů, je exportováno do celé Evropy (Německo, Velká Británie, Holandsko, Švédsko atd.).