Bookmark and Share

U S N E S E N Í

Vydáno dne 09. 02. 2009 (2735 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 15. ledna 2009 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

1) ... umístit popelnici na sklo do Brtí. (hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

2) ... zařadit oprava místní komunikace v Českých Hamrech do plánu v rámci dotačního programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. (hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

3) ... poskytnout pro rok 2009 každému ze spolků pořádajících plesy (SDH Strážov, SDH Víteň, Myslivecké sdružení Strážov) finanční příspěvek ve výši 3000 Kč. (hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

Rada schválila:

4) ... uzavření darovací smlouvy s obecně prospěšnou společností „Člověk v tísni“, která v souvislosti s převodem hasičského automobilu CAS do Rumunska daruje Městu Strážov finanční částku 10000 Kč. (hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

Rada zamítla:

5) ... žádost Mariana Jirky, majitele bytu v domě čp. 331 o umístění sídla firmy Adko-Intbatramentha s.r.o. (hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

6) ... žádost společnosti RUMPOLD-P o navýšení ceny za vývoz plastů v souvislosti s celosvětovým poklesem výkupních cen této komodity (hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

Rada doporučuje:

7) ... zastupitelstvu schválit žádost Václava a Jar. Denkových, Strážov 262, o změnu územního plánu v k.ú. Strážov. (hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

8) ... zastupitelstvu schválit žádost Petra Hofmana, Krotějov 15, o změnu územního plánu v k.ú. Krotějov. (hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

9) ... zastupitelstvu schválit žádost Lad. a Radky Chalušových, Strážov 297, o změnu územního plánu v k.ú. Strážov. (hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

Rada pověřila:

10) ... starostu, aby s Jiřím Studničkou projednal bližší podrobnosti případného osazení turbíny na výrobu elektrické energie na vodovodní řad na Vinném vrchu. (termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

11) ... starostu, aby projednal se zástupci Zemědělské vodohospodářské správy kácení topolů za mostem v Káclinku. (termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

12) ... starostu, aby písemně informoval Ing. Jitku Švecovou ve věcech její žádosti (zídka, ukončení nájmu). (termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

13) ... starostu, aby v této věci dále jednal ve věci nabídky na změnu poskytovatele mobilní komunikace. (termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

14) ... starostu, aby dále jednal s odběrateli dřeva v prodlení a v případě pokračujících problémů ukončil dodávky. (termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

15) ... starostu, aby s SDH Strážov jednal ve věci možnosti prodeje vozidla AVIA. (termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

16) ... finanční výbor, aby provedl kontrolu výběru finanční hotovosti za platbu obědů ve školní jídelně. (termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

17) ... starostu, aby s ředitelem ZŠ projednal skladbu jídel ve školní jídelně a činnost zájmových kroužků. (termín: 2/2008 zodpovídá: starosta)

Rada odložila:

18) ... provedení úpravy vstupu před č.p. 137 ve Strážově. (termín: 4/2008 zodpovídá: starosta)