Bookmark and Share

U S N E S E N Í

Vydáno dne 09. 02. 2009 (2733 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 29. ledna 2009 od 16.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

19) ... zadat společnosti G-PROJEKT České Budějovice zpracování dotační žádosti do Regionálního operačního programu Jihozápad na akci „Revitalizace MPZ Strážov“. (hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2008 zodpovídá: starosta)

Rada schválila:

20) ... uzavření smlouvy č. 08013726 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Odbahnění rybníka Muchkovic“ ze dne 24.1.2009. (hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2008 zodpovídá: starosta)

Rada vzala na vědomí:

21) ... vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Odbahnění rybníka Muchkovic“ (termín: 1/2008 zodpovídá: starosta)