Bookmark and Share

U S N E S E N Í

Vydáno dne 14. 04. 2009 (3039 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 12. března 2009 od 16.00 v kanceláři starosty.


Rada schválila:

32) ... umístění dočasné mobilní reklamy společnosti WEST MEDIA Plzeň v lokalitě u čerpací stanice ve Strážově. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

33) ... záměr společnosti ACT FAST s.r.o. Plzeň umístit fotovoltaické panely v bývalém zemědělském areálu. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

34) ... uzavření nájemní smlouvy na Muchkovic rybník pro SDH Strážov na dobu neurčitou. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

35) ... uzavření nájemní smlouvy na Lukavický rybník pro SDH Lukavice na dobu neurčitou. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

36) ... návrh Františka Muchky, Strážov 235, na vyrovnání údajného poškození studny (úbytek vody) v souvislosti s budováním kanalizace poskytnutím cca 10 m3 palivového dřeva. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

37) ... pokrytí záporného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov z roku 2008 (27.848,29 Kč) z rezervního fondu příspěvkové organizace. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

38) ... uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu koupaliště na letošní letní sezónu se Zuzanou Schwarzovou za cenu 30.000 Kč/sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

39) ... spolupráci města při budování turistického vyhlídkového místa na Vinném vrchu. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

40) ... provedení nutných oprav vodovodu v Horních Němčicích. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

41) ... poskytnutí mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

42) ... navržená rozpočtová opatření č. 1/2009 ve formě rozpočtových změn. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

Rada zamítla:

43) ... nabídku České podnikatelské pojišťovny na zákonné a havarijní pojištění vozidla Škoda Roomster. hlasování: (0 pro / 4 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

44) ... návrh na osazení sloupků na chodníku před čp. 125 ve Strážově z důvodu poškozování tělesa chodníku. hlasování: (0 pro / 4 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

45) ... finanční spoluúčast na sezónní provoz mezinárodní autobusové linky ze Strážova, přes Nýrsko do SRN. hlasování: (0 pro / 4 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

46) ... starostu provedením poptávkového řízení na nákup komunální techniky. termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

47) ... starostu, aby jednal s právním zástupcem města o okamžitém ukončení nájemního poměru na byt s Janem Pilátem, Strážov 331. termín: 4/2008 zodpovídá: starosta

48) ... starostu, aby v souvislosti se žádostí Milana Souška, Víteň 36, o prodej části p.p.č. 57/1 v k.ú. Víteň zjistil stav studny na dotčeném pozemku. termín: 4/2008 zodpovídá: starosta