Bookmark and Share

U S N E S E N Í

Vydáno dne 26. 05. 2009 (2867 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala v pátek 10. dubna 2009 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

49) ... objednat vozidlo značky Multicar M-26 Profiline od firmy M-JVK s.r.o. Teplice za cenu 51688 Euro. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009zodpovídá: starosta

50) ... zadat výrobu 2 ks autobusových čekáren firmě Tesařství Petr Mayer z Běšin za cenu 38514 Kč za ks vč. DPH. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

51) ... požádat Pozemkový fond ČR o převod p.p.č. 301 ve zj. ev. k.ú. Lukavice. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

 

Rada schválila:

52) ... převod 371 starých knih ve prospěch Městysu Čachrov. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

53) ... vytvoření dvou pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací na letní výpomoc. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

54) ... nákup nového poháru starosty města pro účely okrskové hasičské soutěže v ceně do 3000 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

55) ... poskytnutí cca 16 m2 použité zámkové dlažby pro SDH Zahorčice na úpravu okolí hasičské zbrojnice. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

56) ... příspěvek ve výši 2000 Kč pro historickou kolonu amerických vozidel. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

57) ... žádost Aleny Liškové, Zahorčice 21, o vyjmutím staré kanalizace u čistírny odpadních vod na náklady žadatelky, přičemž na své náklady dále zajistí odvedení vody ze stávající strouhy. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

58) ... předložený návrh smlouvy č. 08013716 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Odbahnění Lukavického rybníka“ ze dne 26.3.2009. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

59) ... zadání studie, která zhodnotí ekonomické aspekty sběru biologického odpadu ve Strážově. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

60) ... příspěvek pro Společenství domu čp. 263-4 na nákup zeleně ve výši 2600 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

61) ... příspěvek pro Společenství domu čp. 250-1 na opravu zdi při místní komunikaci ve výši 50.000 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

62) ... umožnění průběhu hipostezky přes České Hamry s úpravou navržené smlouvy a bez spoluúčasti města. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

63) ... nabídku Redakce Plzeňský rozhled na prezentaci města za cenu 15000 Kč vč. DPH za 1/2 barevné strany. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

 

Rada zamítla:

64) ... nabídky společností T-Mobile a Euphony na poskytování telekomunikačních služeb. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

65) ... žádost Českého rybářského svazu, místní organizace Nýrsko, o pronájem Sádského rybníka. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

66) ... nabídku společnosti Lípa s.r.o. na dodávku fotorelé ASPON pro veřejné osvětlení. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

67) ... nabídku Deníků Bohemia na prezentaci města ve speciálním příloze „Cesty městy“. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

 

Rada pověřila:

68) ... starostu, aby jednal s Petrem Tomanem, Brtí 27, o podmínkách směny pozemků v k.ú. Horní Němčice. termín: 5/2009 zodpovídá: starosta