Bookmark and Share

U S N E S E N Í

Vydáno dne 26. 05. 2009 (3082 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 14. května 2009 od 19.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

69) ... uzavřít smlouvu o dílo se společností Silnice Klatovy a.s. na zhotovení díla „Brtí – přístupová cesta k vysílači VODAFONE“ za cenu 357 095,26 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2009 zodpovídá: starosta

70) ... uzavřít smlouvu o dílo se společností Silnice Klatovy a.s. na akci „Obnovení sjízdnosti místních komunikací ve správním území“ za cenu 626 207,99 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2009 zodpovídá: starosta

 

Rada schválila:

71) ... předložený návrh projektové dokumentace na přeložku vzdušného elektrického vedení na Hradčanech. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2009 zodpovídá: starosta

72) ... provedenou úpravu MK v k.ú. Brtí po pokládce el. kabelu s tím, že těsně za Javoříčko bude dodán štěrk. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2009 zodpovídá: starosta

73) ... poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Strážov na sekání hasičského cvičiště do výše 500 Kč za rok. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2009 zodpovídá: starosta

74) ... poskytnutí 20 m3 smrkových pilařských výřezů běžné kvality za cenu 500 Kč/m3 + DPH manželům Miroslavu a Martině Vavírkovým, bytem Zahorčice 8, jako příspěvek na výstavbu rodinného domu. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2009 zodpovídá: starosta

75) ... pronájem části pozemkové parcely č. 484/1 v k.ú. Zahorčice o rozměrech cca 3 x 3 metry Vladislav Růžičkovi, Opálka 26, okolo studny ve vlastnictví žadatele. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2009 zodpovídá: starosta

 

Rada nesouhlasí:

76) ... se záměrem Pozemkového fondu ČR převést p.p.č. č. 198/2 v k.ú. Božtěšice. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2009 zodpovídá: starosta

 

Rada doporučuje:

77) ... zastupitelstvu schválit zrušení vyhlášky č. 2/1992, o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

78) ... zastupitelstvu schválit žádost Michaely a Jiřího Vacínových o prodej pozemku v k.ú. Lukavice, žádost Václava a Zdeňky Kolářových o směnu pozemků v k.ú. Horní Němčice a žádost Petra Tomana o směnu pozemků v k.ú. Horní Němčice (veřejná cesta). hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

 

Rada nedoporučuje:

79) ... zastupitelstvu schválit žádost Ilony Bruckdorferové o prodej pozemku v k.ú. Strážov a žádost Marie Kolářové o prodej pozemku v k.ú. Božtěšice. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

 

Rada postoupuje:

80) ... zastupitelstvu žádost Martiny Šindelářové o prodej pozemku v k.ú. Strážov, žádost Milana Souška o prodej pozemku v k.ú. Víteň a žádost Petra Tomana o směnu pozemků v k.ú. Horní Němčice (zemědělské pozemky). termín: 5/2009 zodpovídá: starosta

 

Rada pověřila:

81) ... starostu, aby jednal s vlastníky dotčených pozemků v souvislosti s rekonstrukcí MK na Hradčanech. termín: 6/2009 zodpovídá: starosta

82) ... starostu, aby jednal s HZS o postupu a dalších podmínkách při rušení jednotek sborů dobrovolných hasičů. termín: 6/2009 zodpovídá: starosta

83) ... starostu, aby jednal se zástupci Vodospolu Klatovy s.r.o. o možnosti rekonstrukce části kanalizace pod čp. 254/255 ve Strážově z důvodu napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci. termín: 6/2009 zodpovídá: starosta

 

Rada odložila:

84) ... řešení postupu ve věci smluvního vztahu se společností Vodospol Klatovy. termín: 6/2009 zodpovídá: starosta

85) ... návrh SDH Strážov na výstavbu víceúčelového objektu v areálu hasičského cvičiště ve Strážově. termín: 6/2009 zodpovídá: starosta