Bookmark and Share

U S N E S E N Í

Vydáno dne 26. 05. 2009 (2952 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve 23. 3. 2009 od 17.00 hod. na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo schválilo:

138) ... podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na modernizaci pracoviště CZECH POINT. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

139) … předložení žádosti o dotaci na projekt Revitalizace městské památkové zóny I. etapa do Regionálního operačního programu Jihozápad, prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Město Strážov souhlasí s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení dotace. V rámci rozpočtu města je zajištěno financování tohoto projektu až do výše 14 mil. Kč. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

140) … předložení žádosti o dotaci na projekt Revitalizace městské památkové zóny II. etapa do Regionálního operačního programu Jihozápad, prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Město Strážov souhlasí s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení dotace. V rámci rozpočtu města je zajištěno financování tohoto projektu až do výše 20 mil. Kč. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)