Bookmark and Share

U S N E S E N Í

Vydáno dne 26. 05. 2009 (2948 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve středu 29. 4. 2009 od 19.00 hod. na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo schválilo:

141) ... žádost Romana Schavela, bytem Pražská 155, Klatovy, o pronájem místních komunikací Patraska – Krotějov – Zahorčice a Loužek – Hrudka – Plásky za účelem zajištění rychlostní zkoušky v rámci celostátního srazu automobilů značky Škoda ve dnech 8. a 9. května 2009. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

142) ... podmínky výkupu dotčených soukromých pozemků v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí místních komunikací na Hradčanech. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)