Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 25. 10. 2009 (2675 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 10. září 2009 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada schválila:

133) ... schválila poskytnutí cca 16 m2 použité zámkové dlažby včetně podkladního materiálu pro SDH Zahorčice na úpravu prostranství u hasičské zbrojnice. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 10/2009 zodpovídá: starosta

134) ... schválila zřízení vjezdu k domu čp. 237 ve Strážově při autobusových garážích přes stavební parcelu č. 241 s tím, že žadatel (Jiří Hájek) bude provádět pravidelnou údržbu výše uvedené přístupové cesty. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 10/2009 zodpovídá: starosta

135) ... schválila rozhodnutí účetní jednotky ohledně účetního zápisu ve vztahu k projektu „Odbahnění Lukavického rybníka“. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 10/2009 zodpovídá: starosta

136) ... schválila rozhodnutí účetní jednotky ohledně účetního zápisu ve vztahu k projektu „Odbahnění rybníka Muchkovic“. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 10/2009 zodpovídá: starosta

Rada vzala na vědomí:

137) ... způsob zadávání lesnicích služeb u smluvních dodavatelů. termín: 10/2009 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

138) ... starostu, aby jednal s Petrem Janderou o možnosti postupné obměny stromořadí okolo kostela. termín: 10/2009 zodpovídá: starosta

139) ... starostu, aby jednal s právním zástupcem města ve věci ukončení a vypořádání nájmu s Josefem Denkem, Strážov 247, přičemž navrhuje ukončení nájmu a odpis dlužné pohledávky. termín: 10/2009 zodpovídá: starosta

140) ... starostu, aby na příští mimořádnou schůzi rady přizval Aleše Potužáka, který vysvětlí systém personálního obsazení lesní techniky a přednese zároveň finanční aspekty správy cizích lesů. termín: 10/2009 zodpovídá: starosta

141) ... starostu, aby jednal s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov ve věci provozování veřejného dětského hřiště. termín: 10/2009 zodpovídá: starosta

Rada odložila:

142) ... žádost Jana Grasla, Strážov 35, o poskytnutí palivového dřeva jako úhradu za užívání soukromého pozemku k přístupu ke kanalizačnímu sběrači. termín: 10/2009 zodpovídá: starosta


Zdroj: 40 znaků (Popis..)