Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 25. 10. 2009 (2774 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve středu 7. října 2009 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

146) ... že v souvislosti se razantním snížením spotřeby elektřiny v klubovně SDH Víteň bude v letošním roce od spoluúčasti hasičů na nákladech upuštěno. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 11/2009 zodpovídá: starosta

Rada schválila:

147) ... navržená rozpočtová opatření č. 5/2009 ve formě rozpočtových změn. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 11/2009 zodpovídá: starosta

148) ... výsledek poptávkového řízení na nákup výpočetní techniky v rámci projektu Czech Point. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 11/2009 zodpovídá: starosta

149) ... prodej hasičského vozidla AVIA A31.1K Městu Klatovy s kupní cenou 35700 Kč včetně DPH. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 11/2009 zodpovídá: starosta

Rada zamítla:

150) ... nabídku společnosti COALEX – bezpečnostní služba na zajištění pořádkové služby pro město. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 11/2009 zodpovídá: starosta

Rada doporučuje:

151) ... zastupitelstvu schválit dodatek ze zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 11/2009 zodpovídá: starosta

Rada postupuje:

152) ... zastupitelstvu společnosti Casa nostra o souhlasné stanovisko ve věci umístění fotovoltaické elektrárny na p.p.č. 1228, 1229, 1315 a 1316 v k.ú. Strážov. termín: 11/2009 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

153) ... starostu, aby vyzval mládež scházející se v autobusové čekárně k udržování pořádku. termín: 11/2009 zodpovídá: starosta

154) ... starostu, aby jednal s  Rudolfem Holubem, Strážov 287, zda by neměl zájem o rozšíření pronajatého pozemku o p.p.č. 86/1 v k.ú. Strážov. termín: 11/2009 zodpovídá: starosta

155) ... starostu, aby byl na příští schůzi v souvislosti s provozem lesní techniky přizván Jiří Fürbacher. termín: 11/2009 zodpovídá: starosta


Zdroj: 40 znaků (Popis..)