Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 25. 10. 2009 (2888 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 5. listopadu 2009 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

156) ... o zrušení zásahových jednotek následujících sborů dobrovolných hasičů – Rovná, Lukavice, Brtí a Horní Němčice z důvodu nedostatečného počtu schopných členů pro nepřítomnost v místě nebo vysoký věk členů a tím pádem neplnění požadovaných školení členů zásahových jednotek. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

157) ... prodloužit smlouvu se společností Rumpold-P Plzeň na zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve správním obvodu našeho města dodatkem do 31.12.2010 za podmínky, že cena za vývoz směsného komunálního odpadu pro rok 2010 nepřekročí stávající smluvní cenu. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

Rada schválila:

158) ... zakoupení 4 ks plánovacích kalendářů za 100 Kč od TJ ZORA Praha. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

159) ... poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Sokol Strážov na výměnu kotlů v sokolovně ve výši 50000 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

160) ... uvolnění 15000 Kč z rezervy v rozpočtu pro základní školu na zajištění asistenta pro nové žáky, kteří dříve navštěvovali zrušenou Zvláštní školu v Bystřici. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

161) ... poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Opálka na zajištění výroční hasičské soutěže ve výši 1000 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

162) ... podání žádosti v rámci Projektu spolupráce MAS Ekoregion Úhlava na nákup komunální techniky na údržbu veřejné zeleně. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

163) ... uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností Vodafone Czech Republic a.s., jehož předmětem je rozšíření dotčených pozemků v souvislosti se stavbou elektrické přípojky k vysílači v k.ú. Brtí. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

164) ... navržená rozpočtová opatření č. 7/2009 ve formě rozpočtových změn. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

165) ... opravu vozidla Multicar – zimní sypač u firmy Investtel Klatovy na základě předložených dokladů v hodnotě 67 tisíc Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

Rada zamítla:

166) ... nabídku společnosti AgAkcent Klatovy na spoluúčast při propagaci židovských památek na Plzeňsku. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

Rada doporučuje:

167) ... zastupitelstvu schválit průjezd Rallye Šumava Mogul 2010 po místních komunikacích ve správním obvodu města s tím, že budou stanoveny přísné podmínky využití komunikací. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

Rada nedoporučuje:

168) ... zastupitelstvu schválit žádost Rudolfa Holuba, Strážov 287, o odprodej pozemku na Pandrousku, který měla dosud v nájmu Marie Kalistová. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

169) ... starostu, aby jednal o možnosti reklamace nevhodného měření množství vyčištěné odpadní vody na ČOV
u dodavatelské firmy. termín: 12/2009 zodpovídá: starosta

Rada odložila:

170) ... žádost SDH Zahorčice o pronájem koupaliště od roku 2010 až do roku 2015. termín: 12/2009 zodpovídá: starosta