Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 12. 01. 2010 (2746 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 17. prosince 2009 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

171) ... poskytnutou dar pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na okresní hasičský ples ve formě dárkových balíčků v hodnotě 2 x 250 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

172) ... provést vyrovnání s Marií Kalistovou, Strážov 241, za oplocení a stromy v souvislosti s ukončením dlouhodobého pronájmu p.p.č. 1270/7 v k.ú. Strážov poskytnutím jednorázového příspěvku ve výši 6000 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

173) ... o uzavření smlouvy o pronájmu a provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví Města Strážov se společností Vodospol s.r.o. Klatovy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

Rada schválila:

174) ... žádost Ondřeje Gabriela, Strážov 332, o možnost podnájmu bytu č. 5 v bytovém domě čp. 331/332 ve Strážově pro Václava Krejčího, Kunkovice 4. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

175) ... poskytnutí finančního příspěvku pro Fond ohrožených dětí na provoz zařízení Klokánek v Janovicích nad Úhlavou ve výši 5000 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

176) ... uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2010 včetně příloh s následujícími dodavateli: P. Čáp, K. Koloros, Z. Matásek, J. Motyčák, B.Nováková, L. Pressl, L. Soušek, S. Šmalcl, J. Toman, P. Toman, V. Toman, J. Vacín, M. Vavírka a M. Vejskal. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

177) ... výkon lesnicko-technických činností (nepravidelná výpomoc lesníka) ze strany Petra Čápa v rozsahu v průměru max. 2 dny v týdnu, roční finanční limit max. 100000 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

178) ... nákup automobilového přívěsu pro potřeby SDH Strážov od společnosti Maro Kralovice v ceně cca 25 tisíc Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

179) ... odměny členům občanské komise. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

180) ... odměnu pro ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov z krajských prostředků. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

Rada zamítla:

181) ... nabídku společnosti Aspida Brno na prezentaci města v publikaci „Cestujeme po Čechách“. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

182) ... žádost Václava Úlovce, Jiráskova 747, Nýrsko o osvobození od poplatku za odpady. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

183) ... nabídku firmy JAS-AIR CZ Hosín na letecké snímkování našeho města. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

Rada doporučuje:

184) ... zastupitelstvu schválit žádost Václava Šilhavého, Kunínova 1722/7, Praha, o změnu úz. plánu v k.ú. Lukavice. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2010 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

185) ... starostu, aby jednal se společností AGROTRADE, a.s. ve věci možnosti směny části p.p.č. 56 (GP) v k.ú. Horní Němčice za část p.p.č. 50/5. termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

Rada odložila:

186) ... došlé žádosti o pronájem areálu koupaliště na sezónu 2010 na příští schůzi. termín: 12/2009 zodpovídá: starosta