Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 22. 01. 2010 (2641 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala v pondělí 28. prosince 2009 od 17.00 v kanceláři starosty.


Rada schválila:

187) ... navržená rozpočtová opatření č. 9/2009 ve formě rozpočtových změn. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

188) ... vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

189) ... vydání vnitřní směrnice o používání služebních automobilů. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

190) ... složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov k 31.12.2009. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta

191) ... zvýšení pokladního limitu pokladny města na 100 tisíc Kč v období prvních třech měsíců každého běžného roku, v ostatních měsících zůstává zachován původní limit schválený dle usnesení 34/2008 ve výši 80 tisíc Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 1/2010 zodpovídá: starosta