Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 01. 02. 2010 (2752 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 21. ledna 2010 od 19.00 v kanceláři starosty.


Rada potvrdila:

1) ... původní systém přidělování zakázek schválený v prosinci 2009 v souvislosti s uzavíráním nových rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností. Praktické přidělování práce je plně v kompetenci správce městských lesů. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2010 zodpovídá: starosta

Rada doporučuje:

2) ... zastupitelstvu schválit žádost společnosti AGROTRADE a.s. na odprodej části p.p.č. 56 (GP) v k.ú. Horní Němčice. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta

3) ... zastupitelstvu schválit rozpočet města na rok 2010 s následujícími parametry: celkové příjmy 20 808 tisíc Kč, celkové výdaje 22 574 tisíc Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

4) ... starostu, aby zjistil bližší podmínky ohledně možného zabezpečení radnice proti vloupání. termín: 2/2008 zodpovídá: starosta