Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 24. 02. 2010 (3138 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 4. února 2010 od 17.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

5) ... poskytnout pro rok 2010 každému ze spolků pořádajících plesy (SDH Strážov, SDH Víteň, Myslivecké sdružení Strážov) finanční příspěvek ve výši 3000 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 3/2010 zodpovídá: starosta

Rada schválila:

6) ... uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu koupaliště na letošní letní sezónu s Lucií Bouberlovou, Strážov 285 za cenu 30.000 Kč/sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 3/2010 zodpovídá: starosta

7) ... uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti s Plzeňským krajem, který pro rok 2010 stanoví výši příspěvku 80160 Kč a splatnost 31.10.2010. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 3/2010 zodpovídá: starosta

8) ... uzavírku silnice Strážov – Běšiny ve dnech 10. až 12. 4. 2010 z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 3/2010 zodpovídá: starosta

9) ... žádost Rudolfa Holuba, bytem Strážov 287, o rozšíření pronájmu p.p.č. 1270/7 v k.ú. Strážov na 802 m2 při zachování stávajících podmínek pronájmu. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 3/2010 zodpovídá: starosta

Rada zamítla:

10) ... nabídku Tomáše Hory – letecké snímkování, Karlovy Vary na elektronickou verzi leteckých snímků města včetně autorských práv. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 3/2010 zodpovídá: starosta

11) ... žádost společnosti Vodafone Czech Republic o snížení nájemného na pozemek v k.ú. Brtí o 30 %. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 3/2010 zodpovídá: starosta

Rada doporučuje:

12) ... zastupitelstvu schválit žádost Jindřicha a Květy Kiesenbauerových, Strážov 293, na odprodej st.p.č. 405/2 v k.ú. Strážov včetně stavby na této parcele stojící. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2010 zodpovídá: starosta

13) ... zastupitelstvu schválit žádost Antonína a Libuše Bouberlových, Strážov 285, o změnu územního plánu v k.ú. Strážov. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2010 zodpovídá: starosta

Rada postupuje:

14) ... zastupitelstvu k projednání hospodaření Základní školy a mateřské školy Strážov za rok 2009. termín: 2/2010 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

15) ... starostu, aby s právním zástupcem města JUDr. Rostislavem Netrvalem, PhD. projednal požadavek Václava Matějky, Morseova 252, Praha, o náhradu škody na automobilu, která údajně vznikla při provádění elektrické přípojky k vysílači Vodafone. termín: 3/2010 zodpovídá: starosta

16) ... starostu, aby na příští schůzi rady pozval Mgr. Josefa Baštáře. termín: 3/2010 zodpovídá: starosta