Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 07. 06. 2010 (2525 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),
které se konalo ve čtvrtek 25. 2. 2010 od 18.00 hodin v hostinci „U Jelena“ ve Strážově.


Zastupitelstvo schválilo:

189) ... žádost firmy Agrotrade a.s., Lopatecká 223/13, 14700 Praha 4, o prodej části p.p.č. 59 (GP) v k.ú. Horní Němčice o výměře cca 190 m2 za cenu 20 Kč/m2. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

190) ... žádost Jindřicha a Květy Kiesenbauerových, Strážov 293, o prodej st.p.č. 405/2 v k.ú. Strážov včetně stavby na této parcele stojící o celkové výměře cca 11 m2 za cenu 40 Kč/m2. (11 pro / 0 proti / 1 se zdržel)

191) ... žádost Libuše a Antonín Bouberlových, Strážov 285, o změnu územního plánu v k.ú. Strážov. (10 pro / 0 proti / 2 se zdrželi)

192) ... žádost Václava Šilhavého, Kunínova 1722/7, Praha, o změnu územního plánu v k.ú. Lukavice. (11 pro / 0 proti / 1 se zdržel)

193) ... rozpočet města na rok 2010 s následujícími parametry: příjmy 20.808.362 Kč a výdaje 22.574.762 Kč, kdy záporné saldo bude hrazeno z úspor minulých let. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

194) ... přílohu č. 1 k rozpočtu - účelové příspěvky občanským sdružením a spolkům. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

195) ... rozpočtový výhled pro období 2010 – 2014 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

196) ... dodatek č. 1 k jednacímu řádu zastupitelstva. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

197) ... předložení žádosti o dotaci na projekt Revitalizace městské památkové zóny I. etapa do Regionálního operačního programu Jihozápad. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

198) ... předložení žádosti o dotaci na projekt Revitalizace městské památkové zóny II. etapa do Regionálního operačního programu Jihozápad. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

 Zastupitelstvo zamítlo:

199) ... žádost Zdeňka Bejvla, Janovice n. Úhl. 366, a Emanuela Soukupa, Chotěšov 245, o změnu územního plánu v k.ú. Viteň a Krotějov. (2 pro / 5 proti / 5 se zdrželo)

200) ... žádost Ing. Martina Jandy, Slovanská tř. 197, Plzeň, o změnu územního plánu v k.ú. Rovná. (2 pro / 5 proti / 5 se zdrželo)