Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 07. 06. 2010 (2478 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),
které se konalo ve čtvrtek 15. 4. 2010 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo schválilo:

201) ... navržená rozpočtová opatření č. 2/2010 ve formě rozpočtových změn. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

202) ... uzavření věcného břemene na p.p.č. 1411/2 a 1449/2 v k.ú. Strážov, které jsou ve vlastnictví města, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce za účelem umístění distribuční soustavy. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Zastupitelstvo zamítlo:

203) ... odvolání Zdeňka Bejvla, Janovice n. Úhl. 366, a Emanuela Soukupa, Chotěšov 245, ve věci zamítnutí žádosti o změnu územního plánu v k.ú. Viteň a Krotějov. (5 pro / 7 proti / 3 se zdrželi)

204) ... odvolání Ing. Martina Jandy, Slovanská tř. 197, Plzeň, ve věci zamítnutí žádosti o změnu územního plánu v k.ú. Rovná. (4 pro / 9 proti / 2 se zdrželi)