Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 07. 06. 2010 (2705 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 4. března 2010 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

16) ... uzavřít s firmou Elektromontáže – Bedřich Tauš, Úherce 83, smlouvu o dílo na realizaci veřejného osvětlení a rozhlasu na Hradčanech v ceně 1.177.940 Kč bez DPH.

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2010 zodpovídá: starosta

17) ... připravit projektovou dokumentaci na rekonstrukci střechy na hasičské zbrojnici ve Vítni (tj. výměna poškozené střešní krytiny, přičemž stávající krov bude pouze opraven).

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2010 zodpovídá: starosta

Rada schválila:

18) ... pořádání cyklomaratonu horských kol ve správním území našeho města pro období 2010-12.

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2010 zodpovídá: starosta

19) ... vydání „Směrnice o účtování časového rozlišení“.

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2010 zodpovídá: starosta

20) ... vydání „Směrnice o účtování na podrozvahových účtech pro účetní jednotku ÚSC Město Strážov“.

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2010 zodpovídá: starosta

21) ... navržená rozpočtová opatření č. 1/2010 ve formě rozpočtových změn.

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2010 zodpovídá: starosta

Rada souhlasí:

22) ... s tím, že opatrovníkem nesvéprávného Zdeňka Kalivody, Strážov 155, bude soudem ustanoven Václav Toman, Strážov 71.

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2010 zodpovídá: starosta

Rada zamítla:

23) ... nabídku společnosti Finance Zlín, a.s. na odkup akcí České spořitelny a.s. za cenu 750 tisíc Kč.

hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2010 zodpovídá: starosta

24) ... žádost Adély Bierhanzlové, Strážov 75, o prominutí místního poplatku za odpady z důvodu, že se po celý rok 2010 bude zdržovat mimo své trvalé bydliště.

hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 4/2010 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

25) ... starostu, aby bylo v součinnosti s právním zástupcem města pokračováno v ukončení nájemního poměru na byt Jana Piláta v čp. 331, neboť dotyčný je dlouhodobým dlužníkem za nájemné.

termín: 4/2010 zodpovídá: starosta

26) ... starostu, aby s Karlem Kreibichem, Strážov 304, domluvil záměry využívání pozemkové parcely č. 1062 v k.ú. Strážov.

termín: 4/2010 zodpovídá: