Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 05. 03. 2012 (2008 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 1. března 2012 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

32)  ...  uzavřít mandátní smlouvu na výkon rozšířeného inženýringu stavební akce „Obnova místních komunikací v městské památkové zóně po povodni v roce 2011“ s Ing. Drahoslavem Kourou, Vrhaveč 99 v ceně 159 tisíc Kč.

33)  ...  prodloužit pracovní smlouvy Karla Morongy a Lenky Fremuthové na dobu neurčitou.

Rada schválila:

34)  ...  složení komise pro hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova místních komunikací v městské památkové zóně po povodni v roce 2011“, která bude pracovat ve složení: Miroslav Jiřík,Josef Kodym, Lenka Fremuthová,Jiří Toman a Ing. Drahoslav Koura.

35)  ...  podání žádosti v rámci Dispozičního fondu CZ-D na projekt „Strážovské podzimní slavnosti 2012“ s celkovým rozpočtem cca 3000 Euro.

36)  ...  nákup nového putovního poháru udělovaného v rámci okrskové hasičské soutěže.

37)  ...  uzavření smlouvy o poskytování regionálních služeb s Městskou knihovnou Klatovy.

38)  ...  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2500 Kč pro SDH Strážov na zabezpečení masopustního průvodu a doprovodných akcí.

39)  ...  poskytnutí finančního příspěvku pro místní farnost ve výši 14 tisíc Kč jako spoluúčast na přípravě projektové dokumentace na nové zastřešení kostela sv. Jiří ve Strážově.

40)  ...  podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2012.

41)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 2/2012 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

42)  ...  nabídku Luďka Kalivody na odprodej pozemku pro rozšíření místní komunikace na Hradčanech, kdy kromě vybudování nové opěrné zdi dotyčný požaduje finanční vyrovnání ve výši 1000 Kč za m2.