Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 02. 04. 2012 (2070 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 29. března 2012 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

43)  ...  že v současné době nebude vyhlašován konkurz na ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov.

Rada schválila:

44)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu koupaliště na letošní letní sezónu s Lucií Bouberlovou, bytem Strážov 285 za cenu 30.000 Kč / sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

45)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 360/1 v k.ú. Strážov o výměře 20 m2    s Lucií Kesnerovou, Strážov 130 za cenu 300 Kč/rok na dobu 10 let s výpovědní dobou 3 měsíce.                 

46)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem místa pro připevnění vysílacích zařízení sloužících k přenosu dat společnosti Airweb Klatovy za cenu 18 tisíc Kč/rok. Konkrétně se jedná o místo na vodárně (st.p.č. 408 v k.ú. Strážov) a na věži radnici (st.p.č. 72 v k.ú. Strážov).

47)  ...  uzavření nájemní smlouvy s Václavem Faustem, Strážov 331, na pronájem pozemkových parcel č. 802/2 a 802/3 v k.ú. Strážov za údržbu těchto pozemků.

48)  ...  uzavření nájemní smlouvy s Antonínem Fárou, Víteň 9, na pronájem pozemkových parcel č.149 a 135 v k.ú. Víteň v souvislosti se stavbou vodojemu a doprovodného vodárenského zařízení na dobu neurčitou za cenu 1000 Kč/ročně

49)  ...  žádost Jiřiny a Karla Müllerových o souhlas s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na výstavbu dvou RD na pozemkových parcelách č. 199/9, 154/2 a 180/2 v k.ú. Krotějov.

50)  ...  připojení k žádosti Ekoregionu Úhlava, který v rámci Dispozičního fondu CZ-D podává žádost o dotaci na zřízení turistických odpočinkových míst.

Rada souhlasí:

51)  ...  se změnou subjektu, který zajišťuje bezpečnostní ochranu traktoru Valtra. Novým poskytovatelem služeb bude společnost LogisCarE s.r.o.

Rada zamítla:

52)  ...  žádost Františka Presla, Strážov 309, o finanční příspěvek na vybudování vjezdu ze zámkové dlažby.

Rada pověřila:

53)  ...  starostu jednáním na valné hromadě Honebního společenstva Strážov ve smyslu zachování stávajícího nájemce (Myslivecké sdružení Strážov) včetně stávajících podmínek pronájmu.

54)  ...  starostu, aby zjistil možnosti pořízení odpočinkového altánku do areálu dětského hřiště v mateřské škole.