Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 16. 04. 2012 (1970 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 12. dubna 2012 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

55)  ...  uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova místních komunikací v městské památkové zóně po povodni v roce 2011“ s firmou Lesní stavby s.r.o. Nýrsko za cenu 6.383.682 Kč vč. DPH.

Rada schválila:

56)  ...  úpravu jízdního řádu autobusového spoje č. 432060-12 posunutím odjezdu na 6:55 hod. a rozšíření zastávkových míst v Klatovech následujícím způsobem: Klatovy, Domažlické předm. - Klatovy, Tylovo nábř. - Klatovy, Vídeňská - Klatovy, pod nemocnicí - Klatovy, aut.nádraží.

57)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 3/2012 ve formě rozpočtových změn.

Rada vzala na védomí:

58)  ...  skutečnost, že výsledkem přezkoumání hospodaření města pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje je skutečnost, že nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.