Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 09. 05. 2012 (2031 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 3. května 2012 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

59)  ...  uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace z programu „Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež“ na projekt „Rozšíření činnosti Junior klubu Strážov"  ve výši 25 tisíc korun.

60)  ...  na základě návrhu z provedené revize knižního fondu v Místní knihovně Strážov vyřazení 275 svazků.

61)  ...  zadání zpracování jednoduché studie na vybudování chodníku při silnici u bytovek.

62)  ...  Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1500 Kč pro občanské sdružení Mikrochor, které v rámci Evropského festivalu duchovní hudby vystoupí také v místním kostele sv. Jiří.

63)  ...  v souvislosti s rozsudkem Okresního soudu v Klatovech zrušení společného nájmu Evy a Milana Urbanových v bytě čp. 111 ve Strážově a uzavření této smlouvy výlučně s Evou Urbanovou.

64)  ...  návrh zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Bezdrátový rozhlas pro Strážovsko“.

Rada zamítla:

65)  ...  žádost o příspěvky občanům na pohonné hmoty v souvislosti s údržbou trávníků na veřejných prostranstvích.

Rada doporučuje:

66)  ...  zastupitelstvu schválit finanční příspěvek ve výši 12 tisíc korun na opravu elektronického zabezpečení místního kostela.

67)  ...  zastupitelstvu schválit záměr směny pozemků s Josefem Tomanem, Brtí 4 a přijetí daru pozemku od majitelů čp. 86 ve Strážově.

Rada pověřila:

68)  ...  starostu, aby provedl přípravu pro řádnou administraci pojistné události nárazu osobního automobilu do kašny na náměstí u školy.