Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 1. BŘEZNA 2018

Vydáno dne 16. 05. 2018 (512 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v čtvrtek 1. března 2018 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada rozhodla:

31)  ... v souvislosti s požárem domu čp. 136 ve Strážově poskytnout dar každé trvale přihlášené osobě v tomto domě ve výši 10000 Kč. Konkrétně se jedná o Věru Jiříkovou a Ilonu Chovanovou.

32)  ... v souvislosti s požárem domu čp. 136 ve Strážově poskytnout Iloně Chovanové a Evženu Karkovi nouzové ubytování v bytě v základní škole na dobu 3 měsíců za úhradu energií (plyn, voda, elektřina).