Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 1. dubna 2010

Vydáno dne 07. 06. 2010 (2467 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 1. dubna 2010 od 19.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

27) ... zakoupit pro účely lesního hospodářství nový terénní automobil Lada NIVA.

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2010 zodpovídá: starosta

Rada schválila:

28) ... rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov za rok 2009 přídělem do fondu odměn (500 Kč) a přídělem do rezervního fondu (19425,86 Kč).

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2010 zodpovídá: starosta

29) ... připojení k projektové žádosti Města Klatovy na zřízení páteřní sítě vysokorychlostního Internetu.

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2010 zodpovídá: starosta

30) ... realizaci akce „Obnova místních komunikací postižených povodní v roce 2009“, která je spolufinancována z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dodavatelem stavebních prací bude firma Silnice Klatovy a.s. se smluvní cenou 3.577.364,34 Kč vč. DPH.

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2010 zodpovídá: starosta

31) ... poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Strážov ve výši 30 tisíc Kč na zajištění oslav sv. Floriána v souvislosti s výročím 135 let SDH Strážov.

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2010 zodpovídá: starosta

Rada doporučuje:

32) ... zastupitelstvu schválit rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2010.

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2010 zodpovídá: starosta

33) ... zastupitelstvu schválit uzavření věcného břemene na p.p.č. 1411/2 a 1449/2 v k.ú. Strážov z důvodu umístění distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce.

hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 5/2010 zodpovídá: starosta

Rada vzala na vědomí:

34) ... že opatrovníkem pro Zdeňka Kalivodu, Strážov 155, bylo ze zákona ustanoveno Město Strážov.

termín: 5/2010 zodpovídá: starosta

35) ... doručenou žádost sedmi členů zastupitelstva o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva ve věci projednání odvolání proti zamítnutí změny územního plánu v souvislosti s výstavbou fotovoltaických elektráren v k.ú. Krotějov, Víteň a Rovná.

termín: 4/2010 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

36) ... starostu, aby s majitelem čp. 5 ve Strážově dále jednal o odstranění nebezpečné lípy.

termín: 5/2010 zodpovídá: starosta

37) ... starostu zjištěním dalších podrobností ve věci nabídky společnosti TESLA na umístění fotovoltaických článků na střechu objektu mateřské školy ve Strážově.

termín: 5/2010 zodpovídá: starosta