Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 1. LISTOPADU 2018

Vydáno dne 26. 11. 2018 (295 x přečteno)

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Strážov, konaného dne 1. listopadu 2018 od 19.00 hod. na radnici ve Strážově.


1)    Zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího zasedání. 

2)    Zastupitelstvo schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

3)    Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.         

4)    Zastupitelstvo volí starostou Ing. Josefa Rouska. 

5)    Zastupitelstvo volí místostarostou Miroslava Jiříka. 

6)    Zastupitelstvo zřizuje radu města a stanovuje její počet členů na 5. 

7)    Zastupitelstvo volí členy rady Pavla Proška, Vlastimila Fürbachera a Jiřího Tomana. 

8)    Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor (5 členů) a kontrolní výbor (5 členů). 

9)    Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru Petru Preslovou. 

10)  Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru Evu Tětkovou. 

11)  Zastupitelstvo volí členy finančního výboru Václava Jandu, Petra Tomana, Ladislava Kroupara a Danu Vítovcovou. 

12)  Zastupitelstvo volí členy kontrolního výboru Zdeňka Koláře, Milana Denka, Jindřicha Kiesenbauera a Evu Ebenstreit. 

13)  Zastupitelstvo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 767 Kč měsíčně, za výkon funkce člena výboru zastupitelstva či komise rady, pokud je zároveň členem zastupitelstva, ve výši 1279 Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva či komise rady ve výši 1534 Kč měsíčně, za výkon funkce člena rady ve výši 3068 Kč měsíčně a za výkon funkce místostarosty ve výši 13807 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. Členům občanské komise, kteří nejsou zároveň členem zastupitelstva, stanoví odměnu za výkon funkce ve výši 2000 Kč ročně s tím, že odměna bude vyplácena jednorázově vždy jedenkrát ročně s účinností od 1.1.2019. 

14)  Zastupitelstvo v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

15)  Zastupitelstvo pověřuje Ing. Josefa Rouska zastupováním města ve Svazu měst a obcí ČR, Regionálním rozvojovém sdružení Šumava, Euroregionu Šumava, Dobrovolném svazku obcí Úhlava, Ekoregionu Úhlava a Účelovém sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko a  zároveň  pověřuje Aleše Potužáka zastupováním města ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.  

16)  Zastupitelstvo rozhodlo v rámci průběžného vyúčtování veřejné sbírky „Pomoc rodině zemřelého Václava Huspeky z Brtí“ poskytnout Jiřině Huspekové, dar (převod výtěžku sbírky) ve výši 531 000 Kč. 

17)  Zastupitelstvo zamítlo návrh na zrušení usnesení č. 220 ze dne 20. září 2018 týkající se majetkoprávního úkonu v katastrálním území Brtí (část Javoříčko).