Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2016

Vydáno dne 11. 10. 2016 (1666 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 1. září 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

124)  ...  uzavření plánovací smlouvy s Martinem Kubátem, která řeší napojení p.č. 1274/52 v k.ú. Strážov na Šumavě na místní komunikaci, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a plynovod. 

125)  ...  skutečnost, že lesní cesty v k. ú. Horní Němčice mohou být využívány k odvozu dřeva i vlastníky lesů v k. ú. Mladotice. 

126)  ...  uzavření darovací smlouvy na část p.p.č  254/3 v k.ú. Strážov na Šumavě se Zdeňkem Sýkorou a Lenkou Předotovou. Nabytí bylo schváleno usnesením zastupitelstva dne 27.06.2013 (č. usnesení 124/2013). Jedná se o pozemek před vjezdem do hasičské zbrojnice, který bude využit ke zřízení parkovacích míst. 

127)  ...  dokončení a napojení dalšího zdroje pitné vody pro Viteň za celkové náklady cca 100 000 Kč. 

Rada rozhodla:

128)  ...  upravit platový tarif ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace, v souladu s novou legislativní úpravou. 

Rada zamítla:

129)  ...  návrh na vydání obecně závazné vyhlášky ve věci rušení klidu o nedělích a svátcích. 

Rada doporučuje:

130)  ...  zastupitelstvu schválit prodej pozemkové parcely č. 1274/51 v k.ú. Strážov na Šumavě Jiřímu Pokornému a Janě Fraňkové dle schválených podmínek pro prodej stavebních parcel. 

Rada pověřila:

131)  ...  starostu zjištěním cenových nabídek ve věci případně budované opěrné zdi v k.ú. Viteň. 

132)  ...  starostu svoláním obyvatel Opálky za účelem zjištění zájmu o připojení na případný veřejný vodovod.