Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 12.BŘEZNA 2020

Vydáno dne 16. 06. 2020 (352 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 12.3.2020 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově. 


Zastupitelstvo rozhodlo:

82)  ...     koupit od České republiky (Státní statek Jeneč, v likvidaci) p.p.č. 316 v k.ú. Opálka o výměře 812 m2 za cenu 24945 Kč. 

83)  ...     vyvěsit záměr nabytí p.p.č. 166 a 167 v k.ú. České Hamry od České republiky (Státní statek Jeneč, v likvidaci). 

84)  ...     poskytnout účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 77935 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2020. 

Zastupitelstvo schválilo:

85)  ...     zřízení práva provést stavbu „Strážov – technická infrastruktura pro RD – 3. etapa“ na následujících cizích pozemkových parcelách: 1343, 1379, 1388, 1389, 1390, 1391 a 1394 vše v k.ú. Strážov na Šumavě. 

86)  ...     „Pravidla pro pořizování změn územního plánu a finanční úhradu při pořizování těchto změn“. 

87)  ...     rozpočtová opatření č. 2/2020 ve formě rozpočtových změn.