Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 12. ČERVENCE 2018

Vydáno dne 19. 09. 2018 (704 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 12. července 2018 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

86)  ... objednat výstavbu nové opěrné zdi při místní komunikaci na Pandrousku a nového oplocení severní části areálu mateřské školy u firmy VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za cenu 702 458,60 Kč vč. DPH.

Rada schválila:

87)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor v prvním patře zdravotního střediska firmě HL PROJEKT s.r.o. za 880 Kč za měsíc + energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

88)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 98 140 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora ochrany lesa v PK 2017+“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na zřizování nových oplocenek.

89)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 20 000 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2018“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na rozšíření činnosti Junior klubu Strážov.

90)  ...  rozpočtová opatření č. 7/2018 ve formě rozpočtových změn a s tím související upravený rozpis rozpočtu Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace.

91)  ...  uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s. na zpracování dokumentace související s přípravou a realizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení techniky – lesní hospodářství“ za cenu 24 000 Kč bez DPH.

92)  ...  přijetí finanční dotace z Dispozičního fondu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 ve výši 2850 Euro včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na akci „Pošumavské dožínky“.

Rada jmenovala:

93)  ...  členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku „Pořízení techniky – lesní hospodářství“ - Miroslav Jiřík, Aleš Potužák a Lenka Fremuthová.