Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 12. PROSINCE 2013

Vydáno dne 25. 03. 2014 (1841 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 18.00 hod. v kancelái starosty.


Rada schválila:

125)  ...  vydání „Systému náležité péče hospodářského subjektu Město Strážov uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu“.

126)  ...  dodatek ke směrnici o určení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji.

127)  ...  uzavření dohody o partnerství mezi Městem Strážov a Obcí Bezděkov v rámci realizace projektu „Bezděkov – modernizace místních komunikací“.

128)  ... uzavření smlouvy o prodloužení podmínky kupní smlouvy p.č. 1274/61 v k.ú. Strážov ze dne 21.5.2008 s Dušanem Ducháčkem.

129)  ...  rozpočtová opatření č. 12/2013 ve formě rozpočtových změn.

Rada vzala na vědomí:

130)  ...  záměr Zdeňka Jiříka postavit na pozemkové parcele č. 482/1 v k.ú. Krotějov mobilhouse, přičemž je ochotna uzavřít dlouhodobou nájemní smlouvu za podmínky, že se záměrem budou souhlasit všichni majitelé okolních pozemků.