Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 13. září 2012

Vydáno dne 20. 11. 2012 (2255 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 13. září 2012 od 18,00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

94)  ...  uzavření nevýhradní smlouvy o zprostředkování prodeje poslední volné stavební parcely nad cestou k Rovné s firmou Ladislav Chaluš – ŠUMAVSKÉ REALITY.

95)  ...  uzavření smlouvy o výpůjčce 6 ks sběrných nádob na separovaný odpad se společností EKO-KOM a.s.

96)  ...  udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole Strážov (zvýšení na 28 dětí v každé třídě) a z počtu dětí v základní škole Strážov (snížení na cca 110 žáků).

97)  ...  schválila uzavření smlouvy o dílo na zabezpečení přípravných prací pro územní plán Strážov s Ing. arch. Petrem Taušem za cenu 60 tisíc Kč bez DPH.

98)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 10/2012 ve formě rozpočtových změn.

99)  ...  uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o grant na akci „Stavební úpravy radnice – zřízení regionálního muzea“ s Regionální rozvojovou agenturou Šumava o.p.s. v ceně 20 tisíc Kč bez DPH.

Rada souhlasí:

100)  ...  v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s čerpáním rezervního fondu příspěvkové organizace, přičemž doporučuje volné prostředky využít na zlepšení vybavenosti školní jídelny.