Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 14. BŘEZNA 2013

Vydáno dne 16. 04. 2013 (2060 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 14. 3. 2013 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

31)  ...  uzavření smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, která řeší podmínky výpůjčky kontejnerů na sběr separovaného odpadu.

32)  ...  realizaci petiční akce proti zrušení strážovské pobočky České spořitelny a.s.

33)  ...  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10000 Kč na pořádání veřejných akcí sborům, které v letošním roce oslaví výročí založení (SDH Rovná, SDH Horní Němčice, SDH Zahorčice a SDH Brtí).

34)  ...  uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví státu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR.

Rada zamítla:

35)  ...  žádost společnosti Telefonica O2 o snížení nájemného za pozemek pod vysílačem na Vinném vrchu.

Rada pověřila:

36)  ...  starostu podáním žádosti o navrácení historického majetku města – pozemků, které jsou zapsány na listu vlastnictví MNV Strážov.