Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 14. června 2012

Vydáno dne 18. 06. 2012 (2033 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 14. června 2012 od 18,00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

70)  ...  uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z programu „Podpora činnosti informačních center na území PK pro rok 2012“ na projekt „Vybavení internetového koutku“ ve výši 10 000,- Kč.

71)  ...  uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 111 ve Strážově s Českou spořitelnou a.s., přičemž tento dodatek řeší prodloužení doby nájmu do 31.12.2013

72)  ...  poskytnutí finančního příspěvku pro místní organizaci Českého svazu chovatelů ve výši 1000 Kč na zajištění účasti na krajské výstavě chovatelů.

73)  ...  uzavření smlouvy o financování projektu „Strážovské podzimní slavnosti 2012“ z dispozičního fondu ČR - Bavorsko.

74)  ...  provedení výměny střešní krytiny na garáži hasičské zbrojnice v Zahorčicích s cenou opravy do 60 tisíc Kč bez DPH.

75)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 5/2012 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

76)  ...  uzavřít smlouvu o dílo na akci „Bezdrátový rozhlas pro Strážovsko“ s firmou SOVT-RADIO s.r.o. se sídlem ve Vodňanech za cenu 385.560 Kč vč. DPH.

77)  ...  uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava MK Strážovsko“ s firmou Silnice Klatovy a.s. za cenu 120.949,61 Kč bez DPH, přičemž celková cena bude případně navýšena dle skutečného rozsahu prací.

Rada povoluje:

78)  ...  výjimku z počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2012/13 v první třídě mateřské školy na 28 dětí a ve druhé třídě mateřské školy na 28 dětí.