Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 14. října 2010

Vydáno dne 22. 01. 2011 (2271 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 14. října 2010 od 17.00 v kanceláři starosty.


Rada schválila:

97)...navržená rozpočtová opatření č. 9/2010 ve formě rozpočtových změn.

98)...odměny členům občanské komise: Jana Denková 800 Kč, Marie Huspeková 800 Kč a Jitka Krouparová
800 Kč.

99)...proplacení cestovního příkazu pro Stanislava Breie, zapisovatele okrskové volební komise, v souvislosti s využitím soukromého automobilu k zajištění činnosti volební komise v rámci komunálních voleb 2010.

Rada doporučuje:

100)...zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s dobrovolným svazkem obcí Úhlava na částku 18203 Kč.

101)...zastupitelstvu schválit spoluúčast města při výstavbě opěrné zdi Jindřicha Schovance, Strážov 176, ve formě zajištění dopravy stavebního materiálu, suti apod.