Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 14. ZÁŘÍ 2017

Vydáno dne 17. 10. 2017 (1461 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 14. září 2017 od 18,00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

105)  ...  uzavření dohody o změně smluvní strany smlouvy o poskytování softwarových služeb knihovního systému, kde novou smluvní stranou bude Tritius Solutions a.s. se sídlem Vodní 258/13, Brno.

106)  ...  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., na akci „Lukavice – obnova místní komunikace 30c s propustkem“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za cenu 324 416,25 vč. DPH.

Rada rozhodla:

107)  ...  přijmout na místo technického pracovníka města - údržbáře Václava Hofmana a pověřila starostu uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou jednoho roku od 1.12.2017.

108)  ...  převést vozidlo Volkswagen Transporter (RZ 3P4 65 88) včetně přívěsného vozíku (RZ 4P3 33 23) do užívání JSDHO Zahorčice.

109)  ...  vypovědět První Víteňské s.r.o. nájem pozemkových parcel č. pozemek parcelní č.  471, 470, 468, 467, 463/6, 463/2, 463/3, 463/4, 460/1, 460/2 vše v k.ú. Strážov na Šumavě z důvodu záměru směny těchto pozemků.

Rada odložila:

110)  ...  řešení problematiky ve věci zalesnění pozemkových parcel 406/2,407/2 a 807/3 v k.ú. Brtí.