Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 15. PROSINCE 2016

Vydáno dne 16. 02. 2017 (1745 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada rozhodla:

188)  ...  uzavřít dodatky č. 5 a 6 ke smlouvě o zabezpečení odstraňování směsného komunálního odpadu se společností RUMPOLD-P s.r.o., jejichž předmětem je úprava ceny a prodloužení smlouvy na svoz směsného komunálního odpadu.

189)  ...  uzavřít dodatky č. 36, 37, 38, 39 a 40 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o., jejichž předmětem jsou změny cen a prodloužení smlouvy na svoz separovaných komunálních odpadů.

190)  ...  uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí se společností ČEZ Prodej, jejíž předmětem je snížení cen elektrické energie pro rok 2017. 

191)  ...  že v rámci zachování jednotných podmínek při prodeji stavebních parcel uhradí daň z převodu ve všech těchto případech město.

 

Rada schválila:

192)  ...  pronájem části pozemkové parcely č. 380/4 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1000 m2 od spolumajitelů těchto pozemků (Ivana Graslová a Magda Graslová) za cenu 1000 Kč ročně.

193)  ...  uzavření plánovací smlouvy s Jiřím Pokorným a Janou Fraňkovou, která řeší napojení p.č. 1274/66 v k.ú. Strážov na Šumavě na místní komunikaci, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a plynovod.

194)  ...  uzavření plánovací smlouvy s manželi Petrou a Romanem Smolíkovými, která řeší napojení p.č. 1274/54 v k.ú. Strážov na Šumavě na místní komunikaci, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a plynovod.

195)  ...  udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole (zvýšení na 28 dětí v každé třídě).

196)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 11/2016.

197)  ...  podpis upravené kupní smlouvy na p.p.č. 1274/53 v k.ú. Strážov o výměře 901 m² za cenu 360.400,- Kč bez DPH s Hanou Sedláčkovou a Zdeňkem Soukupem.

198)  ...  podpis upravené kupní smlouvy na p.p.č. 1274/56 v k.ú. Strážov o výměře 946 m² za cenu 378.400,- Kč bez DPH s Ondřejem Lesným.

199)  ...  podpis kupní smlouvy na p.p.č. 1274/55 v k.ú. Strážov o výměře 942 m² za cenu 376800,- Kč bez DPH s Petrem Vránou a Ivou Novákovou.

200)  ...  podpis kupní smlouvy na p.p.č. 1274/57 v k.ú. Strážov o výměře 897 m² za cenu 355800,- Kč bez DPH s manželi Janou a Richardem Veselých.