Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ 2016

Vydáno dne 23. 11. 2016 (1637 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 15. září 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

133)  ...  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci pod názvem „Strážov – technická infrastruktura pro RD“ s firmou VAK SERVIS s.r.o., která řeší prodloužení termínu realizace do 31.12.2016 a rozšíření předmětu díla a s tím související navýšení ceny na 4.794.038,75 Kč bez DPH.