Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 16. srpna 2012

Vydáno dne 20. 08. 2012 (2098 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 16. srpna 2012 od 18,00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

87)  ...  provést výměnu staré plechové autobusové zastávky v Lukavici a výstavbu altánu na dětském hřišti, přičemž cenovou nabídku na realizaci předloží Josef Klátil.

88)  ...  připravit žádost o dotaci na rekonstrukci radnice včetně vybudování regionálního muzea v podkroví z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

89)  ...  zadat zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci místních komunikací – ulice k sokolovně (Karel Macán), ulice u bytovek (Ing. Jiří Zacharda).

Rada schválila:

90)  ...  uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkovou parcelu č. 148/6 a 148/9 v k.ú. Strážov se společností ČEZ Distribuce a.s. v souvislosti s budováním elektrické přípojky.

91)  ...  přípravu smlouvy o věcném břemeni s majiteli pozemků v areálu bývalého JZD, která městu zajistí oprávnění přístupu k radniční zahradě.

 92)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 8/2012 ve formě rozpočtových změn.

             

 

 

Rada zamítla:

93)  ...  žádost Škodateamu klub v AČR o povolení průjezdu vozidel v rámci srazu automobilů značky Škoda.