Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 18. PROSINCE 2014

Vydáno dne 13. 01. 2015 (2050 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 18.12.2014 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo ROZHODLO:

16) ...  směnit pozemky v k.ú. Strážov s Libuší Grösslovou. Konkrétně se jedná o následující: Město Strážov získá  část pozemku parcelní č. 1407/1 (dle odděl. geom. plánu nové č. 1407/9 o výměře 9 m²) a část pozemku parcelní č. 1407/1 (dle odděl. geom. plánu  nové č. 1407/7 o výměře 4 m²). Naproti tomu Libuše Grösslová získá od Města Strážov část pozemku parcelní číslo 1407/2 (dle odděl. geom. plánu nové č. 1407/10 o výměře 4 m²), část pozemku parcelní č. 1407/3 (dle odděl. geom. plánu nové č. 1407/10 o výměře 1 m²) a část pozemku parcelní č. 1407/3 (dle odděl. geom. plánu nové č. 1407/8 o výměře 13 m²). Libuše Grösslová doplatí městu rozdíl výměry (5 m²), tj. celkem 200 Kč.

 Zastupitelstvo schválilo:

17) ...  jednací řád zastupitelstva města.

18) ...  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

19)  ...  pro rok 2015 výši vodného pro Strážov, Lukavici a Rovnou na 28,62 Kč bez DPH/m³ a výši stočného pro Strážov na 18,70 Kč bez DPH/m³ .

20)  ...  pro rok 2015 výši vodného pro Zahorčice, Viteň a Horní Němčice na 15 Kč vč. DPH/m³. 

21)  ...  rozpočet města na rok 2015 s následujícími parametry: příjmy 24 417 700 Kč a výdaje 24 417 700 Kč. Součástí schváleného rozpočtu je příloha č. 1 – účelové příspěvky občanským sdružením a spolkům a pověření rady k realizaci rozpočtových opatření do částky 100 tisíc Kč na jednu akci.

22)  ...  rozpočtový výhled pro období 2015-2019 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů. 

23)  ...  rozpočtová opatření č. 14/2014 ve formě rozpočtových změn. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

24)  ...  rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava. 

Zastupitelstvo ZAMÍTLO:

25)  ...  opětovné projednání  žádosti Antonína Hlase,  o prodej p.p.č. 492 v k.ú. Krotějov. 

26)  ...  žádost o prodej p.p.č. 87 a 88 v k.ú. Krotějov.