Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 19. ČERVNA 2014

Vydáno dne 14. 07. 2014 (1984 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 19. června 2014 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

77)  ... pronájem části pozemkové parcely č. 869 v k.ú. Brtí (část Javoříčko) o výměře 90 m2 Václavu Bierhanzlovi,  za cenu 90 Kč ročně s tím, že město souhlasí s vybudováním zábran proti neoprávněnému vstupu zvěře na pozemek, avšak pozemek nesmí být trvale uzamčen.

78)  ... uzavření pojistných smluv na lesní techniku se společností Kooperativa pojišťovna a.s.

79) … možnost půjčování velkokapacitního stanu, avšak pouze pro místní občany a v rámci správního území za cenu 2 000 Kč.

80) …upřesnění pravidel o poskytování stavebního dříví v rámci podpory výstavby rodinných domů s tím, že zvýhodněné dřevo bude poskytováno nejen u novostaveb i v případě, že dojde ke kompletní demolici stávající nemovitosti a bude zahájena stavba nová, určena k trvalému bydlení.

81)  ... uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z programu „Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v roce 2014“. Konkrétně se jedná o částku 10 tisíc Kč určenou na rozšíření činnosti „Junior klubu Strážov“.    

82)  ... provedení opravy věže obecní kaple v Rovné v ceně cca 60 tisíc Kč.

Rada rozhodla:

83)  ... požádat o dotaci na opravu místní komunikace pod bytovkou č. 263/264 a 283/284 z havarijního fondu Plzeňského kraje.

84) ... zadat vybudování nového vodovodu a zřízení kanalizačních přípojek k novým stavebním parcelám k Rovné firmě Vodospol s.r.o.Klatovy.

85) ... zadat výrobu schodů do bytu v ZŠ Strážov u firmy Kovodružstvo v.d. Strážov v ceně cca 70 tisíc Kč.

Rada zamítla:

86) ... návrh na zpracování nových manipulačních a provozních řádů obecních rybníků.

Rada pověřila:

87) … starostu zjištěním možnosti čerpání prostředků z Fondu solidarity EU na protipovodňová opatření ve Vitni.   

88) ... zjištěním dalších variant možnosti obnovy chybějících písmen na památníku padlých na náměstí.

89)  ...starostu jednat o koupi pozemkových parcel v k.ú. Strážov od Ludmily Brodilové.