Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 19. ZÁŘÍ 2013

Vydáno dne 14. 10. 2013 (2201 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 19. září 2013 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

86)  ...  ukončit nájemní smlouvu na byt č. 10 a garáž v bytovém domě čp. 331/332 ve Strážově s Martinou Kloc, bytem Strážov 332, a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Ing. Pavlem Rouskem Ph.D., bytem Strážov 286. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají totožné s tím, že je novému nájemci dán souhlas k podnájmu uvedeného bytu a garáže.

87)  ...  vyhlásit poptávkové řízení na vývoz směsného komunálního odpadu v roce 2014 s tím, že zůstane nezměněn systém zpoplatnění dle množství odvezeného odpadu.

Rada schválila:

88)  ...  uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Seznam.cz, která spočívá v bezplatné prezentaci formou neplaceného zápisu na webovém portálu.

89)  ...  uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z programu „Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal“. Konkrétně se jedná o částku 90 tisíc Kč určenou na opravu povrchu tělocvičny v základní škole.

90)  ...  udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole (zvýšení na 28 dětí v každé třídě) a z počtu dětí v základní škole (snížení na cca 110 žáků).

91)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 25/1 v k.ú. Strážov o výměře 50 m2 na dobu 10 let s Vlastou Šindelářovou, bytem Lhenická 1120/1, České Budějovice, za cenu 50 Kč/ročně.

92)  ...  uzavření nájemní smlouvy na bezúplatný pronájem části pozemkové parcely č. 54/1 v k.ú. Viteň (u hasičské zbrojnice) o výměře 25 m2 na neurčitou od Jany Citrákové a Jiřího Souška.

93)  ...  uzavření darovací smlouvy s Českou spořitelnou a.s. na trezor, který je umístěn v bývalé pobočce ve Strážově.

94)  ...  výsledek poptávkového řízení na dodávku osobního automobilu pro potřeby MěÚ Strážov. Rada rozhodla objednat automobil Rapid Fresh Ambition 1,2 TSI u společnosti Auto Nejdl s.r.o. Klatovy za cenu 325 tisíc korun.

95)  ...  nabídku spolupráce s polskou obcí Czarna – Dąbrówki.

96)  ...  realizaci akce „Nátěr hasičské zbrojnice v Zahorčicích“, kterou provede Václav Faust za 42350 Kč vč. DPH.

97)  ...  poskytnutí finanční spoluúčasti na vyčištění požární nádrže – rybníka v Lehomi ve výši 5 tisíc Kč.

98)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 9/2013 ve formě rozpočtových změn.

Rada doporučuje:

99)  ...  zastupitelstvu schválit mimořádný finanční příspěvek pro SK Kovodružstvo Strážov na výstavbu zavlažovacího systému fotbalového hřiště ve výši 100 tisíc korun, přičemž o 50 tisíc Kč bude z tohoto důvodu snížen příspěvek na příští rok.

100)  ... zastupitelstvu schválit prodloužení podmínky kupní smlouvy pozemkové parcely č. 1274/61 v k.ú. Strážov  pro nového vlastníka nemovitosti do 31.12.2015.